[Klikk her for å gå tilbake til hovedsiden!]

 

STOPP!
IKKE TA SVINEINFLUENSA-VAKSINEN!
Hvorfor?

Vitenskaps-journalist Jane Bürgermeister har anmeldt Baxter-industrien som produserer denne svineinfluensa-vaksinen for bioterrorisme og planlagt massedrap, fordi de mener at dette viruset er menneskelaget og fordi de mener at denne vaksinen inneholder flere svært helseskadelige og potensielt livsfarlige ingredienser som formaldehyd, squalen, polysorbat 80 og kvikksølforbindelsen thiomersal, som gir store bivirkninger, og som kan ha døden til følge.

Det har kommet sterke advarsler fra internasjonalt eksperthold om den forgiftningen som pandemrix gir på både kort, mellomlang og lang sikt. Se f.eks. www.theflucase.com

Norske media og helsemyndigheter har gått ut med at 1 million nordmenn kan bli rammet av svineinfluensaen i Norge. Folkehelseinstituttet sier at antall svineinfluensatilfeller har eksplodert den siste tiden. WHO har også erklært denne svineinfluensaen som en pandemi, som en svært smittsom farlig virus. Hvis det var tilfelle ville vi dø som fluer omtrent som da Svartedauen herjet.  Har det gått slik? Nei, helsemyndighetene har skremt oss! Hvorfor?

- Angående Squalene:
Titusenvis av amerikanske soldater ble vaksinert før de dro ut i Gulf-krigen i 1991. Flere tusen av disse soldatene har fått livsvarige skader og mange døde. Den vaksinen inneholdt squalene, som de nå bruker i svineinfluensa-vaksinen. Squalene er forbundet med flere auto-immune sykdommer som gir utslag etter en tid. Ettersom squalene også finnes naturlig i kroppen, innebærer dette at immunforsvaret vil angripe alt squalene i blodet, også det som er kroppens eget.
Plagene til de amerikanske soldatene har vært følgende: leddgikt, fibromyalgi, lymfeknutesvulster, utslett, kronisk tretthet, kronisk hodepine, håravfall, dårlig sårheling, en alvorlig bindevevslidelse som kan slå seg ut på nesten alle organer, som heter lupus erythematosus disseminatus (LED), tørre øyne og slimhinner, kronisk diaré, nattesvette, feber, kreft og død...

- Angående Formaldehyd:
Formaldehyd kan gi allergiske utslag mange steder i kroppen og allergi-sykdommer kan derfor bli enda verre.

- Angående Polysorbat 80:
Polysorbat 80 er skadelige i forhold til fruktbarhet. Dette stoffet finnes ofte i is, vitaminer og noen vaksiner. Polysorbat er en gift, og burde ikke føres inn i menneskekroppen. Det kan skade ditt immunsystem og kan gi anafylaktisk sjokk (allergi sjokk), som kan være dødelig.

- Angående Thiomersal:
Vaksinen inneholder også det mercury-baserte konserveringsmidlet thiomersal. Denne kvikksølvfor-bindelsen thiomersal er mer giftig enn bly. Den naturlige formen for kvikksølv er uorganisk kvikksølv (brukt bl.a. i termometre), men organisk kvikksølv er den mest giftige formen for kvikksølv. I tillegg er den det mest farlige stoffet vi mennesker kjenner til etter radioaktiv påvirkning, fordi den veldig lett binder seg til menneskelig vev, bl.a. i hjerne og lever. En effekt av å få kvikksølv inn i kroppen er at dette bidrar til å åpne blod-hjerne barrieren slik at organisk kvikksølv havner i hjernen, hvor det i hvert fall ikke har noe å gjøre. Dette vil forårsake lettere eller mer alvorlige former for hjerneskade. Blod-hjerne barrieren bidrar til å sørge for at de fleste stoffer holdes utenfor hjernen. Denne barrieren er ikke ferdig utviklet før individet er utvokst. 

Thiomersal ødelegger neuron-cellene i hjernen. Dette stoffet kan selv i svært små mengder gi varige utviklingsskader hos fostre og barn, bl.a autisme. Det er derfor uforståelig at leger anbefaler  at pasientene bør ta denne vaksinen, men kanskje flere er så vant med å gi ut piller og sprøyter som gir bivirkninger, at de ikke reagerer? De vet, eller skulle vite, at blodet ditt kan føre dette thiomersal til hjernen, og at det kan forårsake en neurologisk skade. Gravide som får pandemrix-injeksjon vil få en høy risiko for å føde kvikksølvforgiftede barn med varige skader på sitt nervesystem. Barn og gravide bør derfor definitivt avstå fra å vaksineres med denne vaksinen. Det bør andre også gjøre.

- 7 av 10 leger er bekymret for at vaksinen ikke er tilstrekkelig utprøvd, og vaksineprodusenten fraskriver seg ethvert ansvar i forhold til bivirkninger. I en meningsmåling foretatt blant sykepleiere og leger i England, så var det ca. 30% av sykepleierne og så mange som 50 % av legene som ville nekte å ta denne svineinfluensavaksinen.

Vil du fortsatt ta denne vaksinen? Det er ditt valg, men vi vil på det sterkeste anbefale deg ikke å ta denne vaksinen. Hvis du får svineinfluensa så er symptomene hodepine, feber, hoste og rennende nese. Dagbladet skriver den 4. nov. 09 at „nå har de første bivirkningene av svineinfluensa-vaksinen kommet.“ Det er nummenhet, luftveisproblemer, kvalme, tåreflod, tap av smak- og luktesans, svimmelhet og sykdommer i nervesystemet.

Forebygg influensa: Sørg for at du har en god helse og har et godt immunforsvar. Spis masse frukt og rå grønnsaker. Unngå sukkerprodukter, røyking o.l. som svekker immunforsvaret. Ta daglig mosjon ute i frisk luft, unngå stress og bekymringer, og få nok søvn. Drikk rikelig med vann og urtete. Da har du store sjanser for å unngå denne svineinfluensaen. Og hvis du får den, så kommer du da lettere over den, fordi du da har et godt immunforsvar!!

Vi hører stadig at presse/media snakker om denne vaksinasjonen, og at du bør ta den. Vårt råd er at du ikke bare følger media-presset, men undersøker selv om dette stemmer med virkeligheten..

Denne informasjonen er tatt fra Google og  Fritt Helsevalg. Skriv selv inn stikkordene, og du får enda mer opplysninger om virkningen av de stoffene som er i vaksinen. Se også Isis report 27/07/09 og www.theflucase.com


[Tilbake til hovedsiden]


Denne siden tilhører Abel Struksnes. For mer informasjon, skriv til Kristen Informasjonstjeneste, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller send meg en e-mail: abels@online.no