En Europeisk og Global Revolusjon

Det foregår en omfattende sammensvergelse for å ødelegge selvstendige nasjoner. En Europeisk og Global revolusjon er på gang. Både de økonomiske, politiske og religiøse kreftene i verden idag er i ferd med å samle seg. Nasjonale lover og regler må vike for internasjonale lover.

Hvorfor vil eliten ha mer makt og kontroll, en sentralisert og internasjonal styring? Hvilken innflytelse har de hemmelige organisasjonene på de store internasjonale beslutningene? Hvordan foregår samspillet? Hvem er med? Hvilken rolle spiller Vatikanet, Paven og Den Katolske Kirke i denne sammenhengen, for å oppnå verdensherredømme? Hvilken rolle spiller USA, FN og de internasjonale kreftene i Midt-Østen konflikten? Har fredsforhandlingene noe å gjøre med Israels rolle i endetiden, og vil de noengang gjenvinne kontroll på tempelhøyden? Går vi virkelig mot en global fred med utspring i Midt-Østen?

Mer om disse og andre tema kan du finne i følgende publikasjoner - som her foreligger i dansk versjon:

[Tilbake til hovedsiden]


Denne siden tilhører Abel Struksnes. For mer informasjon, skriv til Kristen Informasjonstjeneste, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller send meg en e-mail: abels@online.no