[Mene takaisin ensimmäiselle sivulle]

ISRAEL LOPUNAIKANA

Tänään tiedämme Israelin menettävän maapalan toinen jälkeen. Israelin valtio etsii apua YK:sta, USA:lta ja EU:sta. He koettavat sopimuksien kautta saavuttaa rauhan vihollisuutta osoittavien naapuriensa kanssa, mutta tuloksena on että he joutuvat antamaan pala palalta "luvattua maata" kyseenalaisen rauhan tähden. Miten tuleekaan kaikki päättymään?

Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Israelilla ollut Vanhan Testamentin aikana erityinen tehtävä. Abraham lasketaan olevan juutalaisuuden kantaisän. Hän uskoi Jumalaan päinvastoin kuin toisten maiden kansat, jotka palvoivat erilaisia epäjumalia. Koska Abraham uskoi Jumalaan muiden pakanakansojen keskelläkin, halusi Jumala erikoisella tavalla olla hänen kanssaan, ja siunata häntä.1

Mutta historia osoittaa etteivät juutalaiset aina luottaneet Jumalaan. He kääntyivät pois Hänestä ja palvelivat vieraita jumalia. He rikkoivat Jumalan lakia Hänen määräyksiään, ja tekivät sitä mikä oli pahaa Herran silmissä. Heidän tuli ottaa vastuu oman valintansa seurauksista, niinkuin meidänkin tulee ottaa. Heidän saamansa lupaukset olivat selvät. Jos he olisivat kuulleet Herran, heidän Jumalansa ääntä, ja tehneet sitä, mikä oli oikein Hänen silmissään, sekä olisivat noudattaneet Hänen lakiaan ja neuvojaan, olisi Herra ollut heidän kanssaan ja suojellut heitä. Jos he mieluimmin valitsivat oman tien, ei heillä enää olisi ollut Herran suojelusta. Tässä huomaamme että Jumalan lupaukset läpi Raamatun perustuvat ehdoille.2 Tapahtui usein että Israelin kansa seurasi omia mielijohteitaan ja teki vastoin Jumalan neuvoja. Jos he eivät katuneet syntejään ja kääntyneet, historia osoittaa että he joutuivat pian vieraiden kansojen miehittämiksi. He joutuivat hajaantumaan vieraiden kansojen joukkoon vainottuina pakolaisina. He saivat niittää omien valintojensa seurauksista, sen vuoksi, että he kääntyivät pois Jumalan tieltä, Hänen määräyksistään ja laistaan.

Juutalaisilla oli myös uhrijärjestelmä. Jos joku oli tehnyt syntiä, oli hänen itse tuotava virheetön karitsa, tunnustettava syntinsä ja surmattava eläin. Tietenkään ei itse seremonia pelastanut sen suorittajaa, vaan uhri tuli uhrata uskossa heidän odottaessaan sitä aikaa, kunnes Jeesus Kristus tulisi uhraamaan elämänsä kaikkien puolesta, niin ettei kukaan, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.3

NIINKUIN IHMINEN

Syntiinlankeemuksen jälkeen ihminen oli oikeastaan tuomittu kadotukseen, sillä synnin palkka on kuolema.4

Mutta jumaluudella oli pelastussuunnitelma. Jumala rakasti ihmistä niin paljon, että Hän päätti antaa ainokaisen poikansa pelastaakseen ihmiskunnan. Jeesus Kristus oli valmis tähän tehtävään.

Hän alensi itsensä tulemalla ihmiseksi tähän maailmaan.5 Vain ihmisenä Hän kykeni pelastamaan meidät, koska ihminen oli langennut syntiin. Pelastajana voisi ainoastaan toimia Luoja/Sana/Jumalan Poika, joka tuli ihmiseksi ja eli elämänsä lankeamatta syntiin.43

Jeesus teki tämän. Sanotaanhan: "Sentähden piti Hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi siinä tehtävässä, joita Hän suorittaa Jumalan edessä sovittaakseen kansan synnit. Sillä sentähden, että Hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi Hän kiusattuja auttaa. "Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi niisa joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.6

HE HYLKÄSIVÄT JEESUKSEN

Mutta millaista oli Jeesuksella silloin, kun Hän tuli tähän maailmaan? Ottivatko juutalaiset Hänet vastaan? Raamattu kertoo Jeesuksen syntymästä ja elämästä maan päällä seuraavanlaisesti: "Hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.7

Erään vertauksen avulla Jeesus kertoi miten juutalaisten päämiehet päättivät surmata Jeesuksen.8Tässä vertauksessa löydämme viinitarhanomistajan (Jumala), pojan (Jeesus) sekä viinitarhurit (Israelin johtajat jotka harhauttivat kansan). Kun poika (Jeesus) tuli perimään hänelle kuuluvat hedelmät surmasivat viinitarhurit hänet.

"Ja kansa huusi, "ristiinnaulitse, ristiinnaulitse."9 He myös sanoivat: "Tulkoon Hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle."9 Juutalaiset johtajat tekivät valintansa ja vetivät kansan mukaansa. He valitsivat Barabbaan, hänet joka oli rosvo ja murhaaja, Saatanan edustaja, Kristuksen ollessa Jumalan edustaja. He, jotka valitsivat Barabbaan Jeesuksen sijasta tulisivat tulevaisuudessa näkemään Barabbaan julmuuden. Israelin kansan valinnan vuoksi Jeesus sanookin: "Ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme.Sentähden minä sanon teille, Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle joka tekee sen hedelmiä. Ja joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa"10 Jeesus itse sanoi että juutalaiset kansana (Israelin johtajat jotka eksyttivät kansan) hylkäsivät Jeesuksen, eikä Hän valehtele.

Juutalaiset olivat Jeesuksen elämän kautta nähneet Jumalan rakkauden, hyvyyden, vanhurskauden ja laupeuden. Mutta he ylenkatsoivat Vapahtajan. Golgatalla vuotanut veri, osoitti, että he olivat tuomitut, eivätkä enää olleet Jumalan valittu kansa. Näin tulee käymään sinä suurena päivänä, jona myös he, jotka hylkäävät Jumalan armon, saavat tuomionsa.38

Vertaus viinitarhasta ei siksi kuulu ainoastaan juutalaisille. Sillä on sanoma myös tämän päivän kirkon johtajille, papeille, uskonnon opettajille ja heille jotka ovat oppineet tuntemaan Jeesuksen Kristuksen ja Raamatun totuudet. Jeesuksen seuraajien tulee ilolla, Pyhän Hengen avulla, heijastaa Kristuksen luonnetta arkielämässään. Heidän ei vain tule olla sanan kuulijoita vaan myös sen tekijöitä. Jos he antavat periksi kutsumuksessaan ja vastuuntunnossaan on Jumala valitseva muita olemaan mukana täyttämässä Jumalan suurta suunnitelmaa ihmiskuntaa varten.

Danielin kirjassa enkeli Gabriel ennusti juudaan kansalle säädetyistä 70 viikosta eli 490 vuodesta.11 Tämä profetia lasketaan siitä ajasta "jolloin tuli sen sana että Jerusalem on jälleen rakennettava".12 Esran kirjassa, sen 7:ssä luvussa kerrotaan, että tällainen käsky annettiin kuningas Artaxerxeen 7 hallitusvuotena. Historia todistaa, että tämä 457 e. Kr. ja päättyi vuonna 34 j. Kr. Viimeisen 7:n vuoden alussa (näistä 70:stä viikosta = 490 vuotta) vuonna 27 j. Kr. "voideltu astui esiin".12 Tuo voideltu oli Jeesus, joka sai kasteen Jordan virrassa, sinä vuonna. Ja keskellä vuotta "hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin."12 Silloin Jeesus kuoli ristillä. Noiden 70 viikon (490 vuoden) lopulla juutalaiset hylättiin olemasta Jumalan valitsema kansa, heidän kivittäessään Stefanuksen ja aloittaessaan vainot kristittyjä vastaan m.m. Paavalin kautta. Siis niiden 70 viikon (490 vuoden) lopulla vuonna 34 j. Kr. päättyi juutalaisten aika Jumalan valitsemana kansana, etuoikeutettuina muiden kansojan joukossa. Siksi Raamattu sanookin "seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi".11

Muistakaamme myös Jeesuksen omat sanat: "Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle joka tekee sen hedelmiä."10

Kun Paavali kääntyi, hän alkoi julistaa juutalaisille pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa: "Mutta nähdessään kansanjoukot juutalaiset tulivat kiihkoa täyteen ja väittelivät Paavalin puheita vastaan ja herjasivat." Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat: "Teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava mutta koska te työnnätte sen luotanne ettekä katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen."13

KUKA TÄNÄÄN ON OIKEA JUUTALAINEN?

Raamattu puhuu "Israelin jäännöksestä", joka elää ja on valmis ottamaan vastaan Jeesuksen Kristuksen, kun Hän pian saapuu noutamaan omiaan. Paavali puhuu "Abrahamin lapsista" Kysymyksemme kuuluukin siksi: "Kuka on oikea juutalainen tänään? Apostoli Paavali sanookin: "Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus, se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu, vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä ei kirjaimessa."14 Toisessa kohdassa Paavali sanoo:"Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Abrahamin lapsia."15 Eivätkö nämä ole selviä sanoja. Kaikki, jotka ovat ottaneet uskossa vastaan Jeesuksen Kristuksen, ovat Abrahamin lapsia, perillisiä lupauksen mukaan. Juutalaisilla ei ole etuoikeutta. He eivät pelastu siksi, että ovat Abrahamin lihallisia sukulaisia. Heidänkin, niinkuin muiden, on vastaanotettava Jeesus välimiehenään ihmisen ja Jumalan välillä pelastuakseen. Siksi Jeesus sanookin: "Minä olen tie ja totuus ja elämä ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani."16 "Ettei yksikään joka häneen uskoo, hukkuisi vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä."16 Tämä on Raamatun teologiaa.

Siksi olimmepa juutalaisia, arabeja, amerikkalaisia tai suomalaisia, saamme Jeesuksen Kristuksen kautta armon ja uskon ja Jumala hyväksyy meidät. Meidän on synnyttävä uudesti ylhäältä. Meidä mielemme muuttuu, kun mieleltämme.41

Jos me kokonaan antaudumme Hengen johdettaviksi ja sanomme ei lihalle ja sen houkutuksille, saamme jumalallisen luonnon Pyhässä Hengessä.42 Tämän prosessin on meidän jokaisen koettava, saadaksemme ikuisen elämän.

JÄÄNNÖS PALAA TAKAISIN

Mutta Jumala ei ole hylännyt kansaansa. Raamattu puhuu "olemassaolevasta jäännöksestä"17 Vaikka Israel kansakuntana ei ottanutkaan vastaan Jeesusta Messiaana, yrittää Jumala vieläkin saavuttaa yksittäisiä israelilaisia sanallaan sekä vaikuttaa Pyhän Hengen välityksellä mieliin.

Kun Jeesus saapuu takaisin on olemassa jäännös Israelista, eli Jumalan kansan jäännös. Me olemme nähneet että todellinen Jumalan lapsi on hengellinen Israel, joka koostuu heistä, jotka ovat uskossa vastaanottaneet Jeesuksen. He ovat Abrahamin lapsia, perillisiä lupauksen mukaan.15 Me uskomme että tämä "jäännös" koostuu todellisista kristityistä, kääntyneistä arabeista, muslimeista, israelilaisista, katolilaisista j.n.e. On yhdentekevää millainen kulttuuri- tai uskonnollinen tausta heillä on ollut. Jokaisella on yhteinen kokemus, nimittäin se, että he ovat oppineet tuntemaan Vapahtajan, Jeesuksen Kristuksen? He ovat päättäneet seurata Pyhän Hengen johdatusta, eikä lihan himoj ja he ymmärtävät, että heillä tulee olla jatkuva yhteys Jumalaan, jotta he saisivat voimaa elää Jumalan tahdon mukaisesti. Siksi sanotaankin pelastetuista, jotka elävät Jeesuksen takaisintullessa, että heillä on pyhien kärsivällisyys, ja he pitävät Jumalan käskyt ja heillä on Jeesuksen uskot." "He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan verellä."44 He ovat nöyrinä vastaanottaneet Jeesuksen Kristuksen - uskossa.

Apostoli Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeen 11. luvun sen 20:ssä jakeessa Israelista: "epäuskonsa tähden ne taitettiin pois."Myöhemmin 23:ssä jakeessa Paavali vahvistaa että myös juutalaisilla on kääntymisen sekä pelastuksen lahjan vastaanottamisen mahdollisuus. Johanneksen evankeliumin 15:ssä luvussa Jeesus kertoo itsestään viinipuuna ja hänen seuraajansa ovat viinipuun oksia.20 Juutalaiset kansakuntana katkaisivat siteensä Jeesuksen hylätessään ja ristiinnaulitessaan Vapahtajan. Yksilöinä heitä kutsutaan jälleen jos he uskovat, että Jeesus tuli tämän maan päälle noin 2000 vuotta sitten ja ottavat vastaan Hänet ainoana, joka voi pelastaa synnistä.21

NOUSE JA KÄY

Jeesus on aina halukas vastaanottamaan meidät. "Ja sitä joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos," sanoo Jeesus.22 Hän seisoo siellä ikäänkuin vertaus tuhlaajapojan isästä, joka haluaa avosylin vastaanottaa meidät. Mutta meidän on myös tehtävä oma osuutemme. Ei riittänyt että tuhlaajapoika ajatteli menevänsä kotiin isänsä luo. Ei, vasta kun hän toteutti toiveensa ja suunnitelmansa, nousemalla ja palaamalla kotiin, syntyi jälleennäkemisen ilo. Näin on meidänkin tultava Jeesuksen tykö, olimmepa juutalaisia, arabeja tai kristittyjä. Jumala kutsuu Sinua valitsemaan nyt.2

ANTIKRISTUS

Monet uskovat Antikristuksen saapuvan tulevaisuudessa. Martti Luther sanoi aikanaan: "Paavi kantaa antikristuksen tunnusmerkkiä."39 Ja"Paai on Antikristus".40 Uskonpuhdistajien aikakaudella ei ollut epäilystäkään kuka, tuo Raamatun suuri antikristillinen voimamahti oli. Kaikki tunnusmerkit Ilmestyskirjassa kuten "portto" ja merestä noussut "peto", sopivat paavinvaltaan.("Watch Out for the Power-elite and the Global Union!")

1500-luvulla eläneen espanjalaisen katolilaisen kirkon jesuiittapapin, Francisco Riberan teorian mukaan olisi Antikristus voimamahti, joka nousisi esiin juuri ennen Jeesuksen toista tulemusta. Tämän ovelan teorian kautta pyrkii katolinen kirkko johdattamaan kansan huomion pois todellisesta Raamatun Antikristuksesta. Raamattu ja historia vahvistaa paavikunnan vallan väärinkäytön keskiajalla, ja että se tulee nousemaan valtaan viimeisinä aikoina.24 Voimme nykyaikana nähdä, kuinka valtio ja kirkko laatii koko Eurooppaa, sekä maapalloa käsittäviä lakeja, jotka liittävät kansakuntia ja kirkkokuntia yhteen katollisen mallin mukaan. Sekä valtio että kirkko, suurin osa protestanteista ja katolilaisista, yhtyvät, ottaen "pedon merkin". Niinpä Antikristus on jo täällä. Tämä liikemaailman, sekä poliittinen että uskonnollinen voimatekijä on täydessä toiminnassa kootakseen maailman omien siipiensä suojaan, diplomatian, eurooppalais-kansainvälisten lakien, vahvojen liittojen ja liittoutumien kautta, käyttäen sanoja kuten "solidaarisuus" rauha ja ykseys j.n.e.

KESKI-IDÄN SELKKAUS VAIKO MAAILMANLAAJUINEN SELKKAUS?

Kun Jumala teki liiton Abrahamin kanssa, Jumala sanoi: "Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan, Egyptin virrasta aina suureen virtaan Eufrat-virtaan saakka."36 Jos tässä todella tarkoitetaan Eufrat-virtaa, niin tämä sana toteutui jo kuningas Salomon aikana, koska hãn hallitsi kaikkia kuninkaita virrasta lãhtien aina filistealaisten maahan saakka.37

Monet Israelin kannattajat uskovat saavansa takaisin menetetyt rajat ja maa-alueet, niinkuin ne olivat Joosuan ja kuningas Salomonin aikana. Nykyaikana näyttää kuitenkin kehitys menevän päinvastaiseen suuntaan. Israelin on luovutettava pala palalta "luvattua maata" kyseenalaisen rauhan tähden. Jerusalemissa asuu vieraita kansakuntia. Temppelikukkula on tänään muslimien miehittämä. He rakensivat Kalliokirkon sinne v. 691 j. Kr. Tämä moskeija sijaitsee siellä tänäänkin yhdessä Al-Aksa moskeijan kanssa. Mekan ja Medinan jälkeen pidetään Temppelikukkulalla sijaitsevia muslimien moskeijoita maailman kolmanneksi pyhinpänä paikkana. Israelilaiset ovat todella palanneet takaisin Jerusalemiin, mutta eivät ole pystyneet ottamaan haltuunsa Temppelikukkulaa. He haluaisivat rakentaa tälle paikalle oman temppelinsä, jonka roomalaiset vuonna 70 j. Kr. tuhosivat; mutta koska heillä ei ole hallinto-oikeutta alueeseen, he eivät voi jälleenrakentaa temppeliään, eiväykä he myöskään voi ottaa käytäntöön vanhoja juutalaisia rituaaleja. Ennenkuin tämä tapahtuu, eivät he todellisuudessa ole "palanneet" Jerusalemiin. Heiltä puuttuu alueen kokonaisvaltainen hallinto. He eivät ole "herroja omassa talossaan".

Muslimit uhkaavat "jihadilla", pyhällä sodalla, jos heidän valtaansa uhataan, tai heidän pyhää paikkaansa vahingoitetaan. Jos juutalaiset repisivät nuo moskeijat ja miehittäisivät oman temppelinsä, olisi edessä todellinen vastus. Tempelikukkula on pyhä paikka sekä juutalaisille, muslimeille että kristityille. Juutalaiset ovat vielä tänäänkin hajallaan eri maissa, jopa omassa maassaankin. Jerusalemin katuja kansoittaa eri maiden edustajat. Heilläkin on omat oikeutensa. Juutalaiset joutuvat elämään ei juutalaisten keskuudessa ja Raamattu kertoo, että näin tulee olemaan aina siihen hetkeen asti, jolloin Jeesus saapuu takaisin.26

Miksi Lähi-Itä on niin usein polttopisteenä? Raamattu paljastaa, että viimeinen selkkaus tulee olemaan yleismaailmallinen. Maailman kaikki voimat tullaan yhdistämään, jotta saataisiin aikaan uusi maailman järjestys, väärä rauha, joka rakentuu ihmisen arvovaltaan ja lakeihin. Raamattu puhuu taistelusta Karitsaa (Kristusta) vastaan ja niitä vastaan jotka ovat Karitsan puolella.27Vain silloin kun ihminen vastaa KYLLÄ Kristukselle, voidaan luoda todellinen rauha. "Rauhan minä jätän teille, minun rauhani", sanoo Jeesus, "en minä anna teille niinkuin maailma antaa."28

Raamattu paljastaa, että paavinvalta (Antikristus) "portto" "merestä nouseva peto", on esittävä keskeistä osaa maailman kokoonkutsujana katollisen Kirkon helmaan, niin taloudellisella, poliittisella kuin uskonnollisella alueilla. Raamattu sanookin: "Koko maa seuraa ihmetellen petoa" = paavinvaltaa.29

Näemme miten maailma yhtyy EU:ssa, GATT:ssa, Yk:ssa, Natossa, Länsimaiden yhdistyneessä liitossa, yhteisessä valuutassa ja yhdistyneessä pankkimaailmassa, kansainvälisissä liittoutumissa j.n.e. Lähi-Idän selkkaus on vain yksi osa tästä. Kuten Norjan, Ruotsin ja Suomen on nöyrryttävä ja taivuttava kansainvälisiin lakeihin, niin tulee myös Israelin ja Arabivaltioiden taipua kansainvälisiin lakeihin, joilla niitä tullaan hallitsemaan. Huomaamme nykyään etteivät Israel ja Arabivaltiot yksin ole päättäjiä Lähi-Idän selkkauksessa, vaan lähimpiä pääneuvottelijoita ovat YK, USA ja EU. He taivuttavat osapuolet hyväksymään ratkaisuja, jotka ovat sopusoinnussa kansainvälisen sosialismin kanssa.Yksittäiset valtiot joutuvat luovuttamaan itsenäisyytensä ja antautumaan kansainvälisten suuntien johtoon.

Maailma on todella yndistymässä liittoutumaan, kuten Raamattu lopunajasta ennustaa.30Israel ja arabivaltiot tulevat olemaan osa tuosta yleismaailmallisesta liittoutumasta. Se on osa prosessia joka on näkyvissä Lähi-Idässä.

ISRAELIIN VAIKO TAIVAASEEN?

Israelin kannattajat uskovat että Jeesus saapuu takaisin ja istuutuu Daavidin valtaistuimelle Jerusalemiin ja että tulee 1000 vuotinen rauha. Raamattu taas puolestaan kertoo että pelastetut ovat Jeesuksen seurassa taivaassa. Ennenkuin Jeesus otettiin taivaaseen hän sanoi: "Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen."31

Ilmestyskirjan 4:s luku kertoo meille että Jeesuksen valtaistuin on taivaassa. Kolme lukua eteenpäin kertoo meille pelastetuista jotka seisovat valtaistuimen ja Karitsan ympärillä taivaassa .32Ilmestyskirjan 15 luku 2 jae kertoo pelastetuista, jotka seisomassa lasimerellä, pelastettujen kodissa, Jumalan valtakunnassa. He olivat saaneet voiton pedosta, sen kuvasta, sen nimestä ja luvusta.

Rakas lukija, Raamattu sanoo, että sekä uskovat, jotka ovat haudoissaan, sekä ne, jotka ovat elossa Jeesuksen takaisintullessa, temmataan yhdessä pilviin kohtaamaan Herransa. He nousevat taivaaseen, missä he tulevat viettämään 1000 vuotta-ei täällä maan päällä.33 Näiden 1000 vuoden päätyttyä laskeutuu Jeesus alas maan päälle-Öljyvuorelle, mukanaan ne pyhät jotka ovat viettäneet ne 1000 vuotta taivaassa. Raamattu kertoo tästä tapahtumasta seuraavasti: "Hän seisoo sinä päivänä Öljymäellä joka kohoaa Jerusalemin itäpuolella. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen, toinen puoli vuoresta väistyy pohjoiseen, toinen puoli etelään ja välille syntyy valtaisa laakso." "Sinä päivänä Herra on oleva koko maanpiirin kuningas."34

Kun uusi Jerusalem kaikessa kauneudessaan ja loistossaan laskeutuu alas taivaasta, on se laskeutuva sille paikalle joka on puhdistettu ja valmistettu vastaanottamaan pyhää kaupunkia. Kristus kaikkien enkelien ja pyhien kanssa astuvat sisälle kaupunkiin.

Ihmiset yrittävät luoda rauhaa maailmaan, uuden maailmanjärjestyksen ja New Agen kautta. Mutta ei tule rauhaa tähän maailmaan ennenkuin Jumala on puhdistanut planeettamme tulella. Silloin kaikki jumalattomat sekä Paholainen tuhotaan tulessa. Tämän jälkeen Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan ja tuolla uudella Jerusalemilla on oleva erityinen paikka uudessa maassa.35

Valmistukaamme siihen, että voisimme kerran olla mukana taivaassa, kun Jeesus kerran saapuu noutamaan omiaan, ja että saisimme kokea uuden Jerusalemin ja uuden maan.... ja ennen kaikkea nähdä Jeesus Kristus... sekä pelastetut. Tämä tulevaisuuden toivo on tarjolla kaikille, myös juutalaisille, jos vain otamme vastaan Jeesuksen Kristuksen Messiaana, Pelastajana NYT.

Monet uskovat että on tulossa uusi armonaika ja massojen kääntyminen Jeesuksen tullessa takaisin, ja että Israel tulee olemaan "näkyvimmällä" tässä prosessissa. Mutta Jeesuksen takaisintullessa on kaikkien kohtalo jo ratkaistu. Silloin on liian myöhäistä kääntyä. Taivaan kirjojen sisällön tarkistus on suoritettu loppuun. Niiden perusteella päätetään, kuka on menevä taivaaseen ja kuka kadotukseen. Siksi onkin meidän NYT valmistauduttava elämässämme Jeesuksen takaisintuloon.35

Ajanmerkit kertovat että Jeesus Kristus saapuu pian. Toivottavasti olet ilomielin valmistautumassa vastaanottamaan Häntä.


LÄHDEVIITTEET:

1. 1 Moos. 12:1-4
2. 5 Moos. 28:1-16, 2 Moos. 15:26
3. Joh. 3:16
4. Room. 6:23, 1 Moos. 2:17
5. Room. 8:3, Joh. 1:1-3+14, Hebr. 2:14-17
6. Hebr. 2:4-18, Hebr. 4:15+16
7. Joh. 1:11
8. Matt. 21:33-45
9. Matt. 27:20-25, Joh. 19:15
10. Matt. 21:42-44, Ap. t. 4:8-12
11. Daniel 9:24 (Profeetallinen aikalaskenta yksi päivä vastaa yhtä vuotta Hes. 4:6, 4 Moos. 14:34)
12. Dan. 9:25-27
13. Ap. t. 13:45-46
14. Room. 2:28+29
15. Gal. 3:7+28+29
16. Joh. 14:6, Joh. 3:16
17. Room. 11:16
18. Gal. 5:22, Joh. 15.4+5, 1. Kor. 10:13
19. Ilm. kirja. 14:1-12
20. Joh. 15:4+5
21. Joh. 14:6, Matt. 1:21
22. Joh. 6:37
23. Joh. 15:11-24
24. Ilm. k. 13:3-18
25. "Watch Out for the Power-elite and the New World Order"
26. Luk. 21:23-28
27. Ilm. k. 17:12-14
28. Joh. 14:27
29. Ilm. k. 13:3-10
30. Ilm. k. 17. 12+14, Ilm. k. 13:11-18
31. Joh. 14:1-3
32. Ilm. k. 7:9
33. Ilm. k. 20. 4
34. Sak. 14:4+5+9
35. 1 Tess 4:15-17, Ilm. k. 22:12, 2 Piet. 3:10-14, Ilm. k. 20:7-15, Ilm. k. 21:7+8
36. 1 Moos. 15:8
37. 1 Kun. 4:21, 2 Kun. 9:26, 1 Aikak. 5:9
38. Joh. 3:16-18, Saarnaaja 12:13+14, Jakob 2:10-26
39. Lutherin Tunnustuskirja, norjalainen painos 1957, s. 539
40. J. H. M. D'Aubigne "History of the Reformation", luku 9
41. 2 Kor. 3:18
42. 1 Piet. 1:4
43. Joh. 1:1-4+14


[Back to the Main Page!]


This page belongs to Abel Struksnes. For more information contact Christian Information Service, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norway or send me an e-mail at abels@online.no