[Mene takaisin ensimmäiselle sivulle]

MARIA-ILMESTYKSET

Viimeisen sukupolven jumalallinen ihme vai suuri petos?

Nykyään tuhannet ihmiset vaeltavat Portugalin Fatimaan, missä Maria-hahmo ilmestyy. Hahmo näyttäytyy muillakin paikkakunnilla. Monet rukoilevat ja kutsuvat Mariaa, joka saattaa silloin tällöin puhua heidän kanssaan ja antaa heille sanomia.

Maria nimittää itseään lopunajan viimeisen seurakunnan profeetaksi, jonka Jumala on lähettänyt antamaan erikoissanomia lopunajassa eläville lapsilleen. Nykyään opetetaan myös, että Maria Puolustajanamme kantaa rukouksemme Jumalan eteen. Sentähden erityisesti katoliset pitävät häntä Välittäjänä Jumalan ja ihmisten välillä.

Maria ennustaa, että ajan lopussa tulee suurta hävitystä ja valtavia rangaistustuomioita ja hän kutsuu seuraajiaan pakenemaan hänen turviinsa tulevissa vaikeuksissa. Hän sanoo: "Silmänräpäyksessä kaikki tulevat turvautumaan minuun, koska minä olen uuden liiton arkki."

Tulevaisuudessa hän tulee antamaan sanomia ja tuomioita ja vaatimaan ihmisiä noudattamaan hänen ohjeitaan. Näin hän lupaa: "Minä avaan teille sinetöidyn kirjan, niin että sen sisältämät salaisuudet paljastuvat." 1

Minkä näkökannan me valitsemme?

Marian väitteet ovat todella hätkähdyttäviä! Mutta mitä meidän on ajateltava hänen ilmestyksistään? Haluaako Jumala näin välittää sanomia Marian kautta viimeiselle sukupolvelle vai ovatko tällaiset ilmestykset vain harhaanjohtavaa jäljittelyä?

Avatkaamme Raamatun pyhä sana! Koska Marian ilmestysten väitetään olevan Jumalan antamia, Raamatusta täytyy löytyä siitä ilmoitus! Raamattu ilmoittaa selvästi, että lopunaikana tulee olemaan sekä oikeita että vääriä profeettoja. Tunnistaaksemme heidät Raamattu neuvoo meitä pysymään "laissa ja todistuksissa". Raamattu sanoo myös, että "hedelmistä te tunnette heidät" ja "älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta." 2

Sanan valossa otamme nyt pohdittavaksi kaksi kysymystä:

* Voiko Maria, Jeesuksen äiti, ilmestyä kuolemansa jälkeen? Onko hän kuollut vai elossa?

* Pitävätkö ns. Marian sanomat yhtä Raamatun opetuksen kanssa?

Onko Maria kuollut vai elossa?

Raamattu paljastaa, mitä tapahtuu ihmisen kuollessa. Lainaamme lyhyesti muutamia Raamatun tekstejä: "Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään, eikä heillä ole paikkaa, vaan heidän muistonsa on unhotettu...Tee kaikki, mitä voimallasi tehdyksi saat, sillä ei ole tekoa, ei ajatusta, ei tietoa, eikä viisautta tuonelassa, jonne olet menevä."

"Älkää luottako ruhtinaihin älkääkä ihmislapseen, sillä ei hän voi auttaa. Kun hänen henkensä lähtee hänestä, niin hän tulee maaksi jälleen; sinä päivänä hänen hankkeensa raukeavat tyhjiin."

"Eivät kuolleet ylistä Herraa, ei kukaan hiljaisuuteen astuneista. Mutta me, me kiitämme Herraa, nyt ja iankaikkisesti."3

Näin voisimme jatkaa mutta Raamattu on jo antanut meille selvän kuvan siitä, ettei kuollut ihminen mene taivaaseen eikä helvettiin, vaan että hän lepää haudassaan ja muuttuu jälleen maaksi. Maria oli myös tavallinen ihminen, ja asia on hänenkin kohdallaan samalla tavalla. "Eivät kuolleet ylistä Herraa."

Ensimmäisessä ylösnousemuksessa, jonka Raamattu kertoo tapahtuvan Jeesuksen takaisintullessa, Jumalaan uskovina kuolleet nousevat haudoistaan ikuiseen elämään. Raamattu sanoo sen näin: "Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen heitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nuosevat ylös ensin, sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa." 4

Spiritismi

Raamattu varoittaa hyvin voimakkaasti kuolleiden ihmisten muodossa näyttäytyvistä hahmoista. Tällaisia ilmestyksiä kutsutaan spiritismiksi, sielun kuolemattomuusopiksi. Raamatun varoitus kuuluu:

"Älköön keskuudessanne olko ketään,... joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta, joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen. Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle." 5

Raamatussa on myös esimerkki siitä, miten Paholainen voi henkilöityä kuolleeseen ihmiseen. Käydessään sotaa filistealaisia vastaan kuningas Saul hylkäsi Israelin Jumalan ja meni noitavaimon luo kysymään, miten sodassa tulisi käymään. Saul tiesi kyllä, että oli väärin mennä noidan luo, siksi hän epätoivoissaan naamioitui tuntemattomaksi. Noitavaimon sanoista päätellen Paholainen näyttäytyi hänelle profeetta Samuelin hahmossa. Samuel oli kuollut useita vuosia aikaisemmin. Samuelin hahmossa esiintyvä Paholainen ennusti sitten, miten sodassa tulisi käymään.5

Samalla tavalla Paholainen ja hänen langenneet enkelinsä voivat nykyäänkin näyttäytyä kuolleiden ihmisten hahmoissa. He naamioituvat heidän hahmoonsa, imitoivat heidän puhettaan , matkivat heidän käyttäytymistapojaan ja paljastavat heidän elämänsä yksityiskohtia. Näin ollen Paholainen enkelineen näyttäytyy myös Marian hahmossa. Heidän tuomansa sanomat ovat niin lähellä totuutta, että vain kirjoitukset hyvin tuntevat ja Pyhän Hengen ohjaukseen omistautuvat yksilöt voivat erottaa väärennöksen aidosta.

Raamattu ennustaa Saatanan toimivan lopunaikana voimakkaasti "kaikella valheen voimalla, tunnusteoilla ja ihmeillä."6. Maria-ilmestykset tulevat lisääntymään erityisesti ajan lopussa ja demoniset ilmiöt tulevat pettämään suuria ihmisjoukkoja. Ainoa todellinen turva tällaisia petoksia vastaan on todellinen jumalasuhde ja hänen sanansa perusteellinen tunteminen.

Suurin petos

Saatana haluaa jäljitellä Raamatun profetioita aina. Raamattu ilmoittaa, että "itse Saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi", ja että on esiintyvä valhemessiaita.6 Saatana tietää, että Jumalan lapset odottavat

Jeesuksen paluuta. Samoin kuin Saatana loihtii valheellisen Maria-ilmestyksen, samoin hän luo jäljitelmän Jeesuksen takaisintulosta. Tämä tulee olemaan suurin ja vaarallisin petos. Saatana saa näyttämään siltä, kuin Kristus olisi todella tullut. Saatana itse tulee esiintymään miellyttävänä, vaikuttavana ja rakastettavana hahmona muistuttaen Johanneksen Ilmestyskirjan antamaa kuvausta Jumalan Pojasta.7 Häntä ympäröivä kirkkaus ylittää kaiken, mitä ihmiset milloinkaan ovat nähneet. Kaikkialla kaikuu: "Kristus on tullut! Kristus on tullut!"

Ihmiset polvistuvat hänen eteensä ja palvovat häntä, kun hän kohottaa kätensä siunatakseen heitä niinkuin Jeesus siunasi opetuslapsiaan maan päällä ollessaan. Hänen äänensä on lempeä, hillitty ja sointuva.Ystävällisesti ja myötätuntoisesti hän toistaa Jeesuksen aikanaan julistamia sanoja ja parantaa sairaita. MUTTA hän väittää muuttaneensa sapatin pyhyyden sunnuntaille ja määrää sen kaikkien pyhitettäväksi. Hän sanoo sapatinviettäjien pilkkaavan hänen nimeään, koska he kieltäytyvät tottelemasta häntä.

Tämä tulee olemaan melkein ylitsepääsemätön petos. Samoin kuin Simon-noita harhautti samarialaisia, samoin hän lietsoo ihmiset sanomaan: "Tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan `suureksi'.7 Mutta Jumalan lapsia hän ei voi johtaa harhaan, sillä tällainen julistus ei ole Raamatun sanan mukaista. Jeesuksena esiintyvä Saatana ja hänen siunaamansa pedon kuvan kumartajat tulevat kohtaamaan Jumalan armolla sekoittamattoman vihan.7

Saatanalla ei ole kuitenkaan oikeutta jäljitellä Jeesuksen takaisintulon tapaa. Jeesus on varoittanut etukäteen Saatanan petoksesta ja kertonut selvästi, miten hänen tulemuksensa tulee tapahtumaan. "Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sentähden, jos teille sanotaan: `Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: `Katso, hän on kammiossa', niin älkää uskoko. Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus."6 Tällaista "sisääntuloa" ei kukaan voi jäljitellä. Se näkyy, kuuluu ja tuntuu kaikkialla, ja koko maailma kokee sen yhtäaikaa.

Ainoastaan totuutta janoavat ja Raamatun tuntevat yksilöt tulevat varjelluiksi tästä suurenluokan petoksesta, johon enemmistö tulee lankeamaan. Raamatun sanan valossa pieni vähemmistö kykenee paljastamaan petoksen, vaikka pettäjä on taidokkaasti naamioitunut. Koetusaika tulee jok'ainoalle ihmiselle, ja se ratkaisee, kuka on todellinen Jumalan lapsi. Jumalan kansan tulee olla niin vahvasti lujittunut Raamatun sanaan, että he eivät usko edes omia silmiään tai korviaan! Kriisin kohdatessa heidät he luottavat vain Raamattuun, ja yksin Raamattuun. Parasta aikaa Saatana yrittää tehdä parhaansa estääkseen heitä valmistautumasta tuohon koetuksen hetkeen. Hän asettaa kaikenlaisia esteitä heidän tielleen, sekoittaa heidän mielensä maallisilla asioilla ja masentaa heitä jokapäiväisillä huolilla saadakseen ahdingonajan yllättämään heidät.

Olkaamme varuillamme, ettemme tule harhaanjohdetuiksi, sillä Raamattu sanoo, että "jos mahdollista, valitutkin" yritetään eksyttää!6. Haluamme korostaa tätä siksi, että jokainen lukija saisi selvän käsityksen siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, ja ettei kukaan joutuisi Saatanan pettämäksi.

Jeesus ei laskeudu alas maan kamaralle tullessaan omiaan noutamaan. Luimme jo aikaisemmin, että pelastetut temmataan ylös ilmaan Jeesusta vastaan.4 Ennen taivaaseen nousemistaan Jeesus sanoi: "Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen."4 Vasta pelastettujen oltua tuhat vuotta taivaassa Jeesus astuu maan päälle ja laskee jalkansa Öljymäelle, jonne Uusi Jerusalem laskeutuu. Silloin Jeesus luo "uuden taivaan ja uuden maan, joissa vanhurskaus asuu".8 (Lue lisää kirjasta SuuriTaistelu)

Jumalan sinetti vai pedon merkki

Marian sanomat ovat osittain totuutta, mutta koska valhetta on sekoitettu joukkoon, sanomien kokonaisuus on pettävää. Totuuden rippeet yhdessä tunnepitoisen esiintymisen ja Mariaa ympärövän säteilyn kanssa herättää luottamusta. Luottamuksen vallitessa Saatana toteuttaa petollista suunnitelmaansa panna ihmiset kumartamaan häntä jumalanaan. Tähän päämääräänsä hän pyrkii erityisesti Katolisen kirkon oppien ja julistusten kautta. Eräs tällainen on Dies Domini, 31. toukokuuta 1998, Raamatun sapatin sijasta sunnuntai-lepopäivää korostava paimenkirje, joka erityisesti kuvaa Katolisen kirkon luonnetta ja jonka puolesta nykyinen paavi kiivailee voimakkaasti.

Jokaisen tiedossa tulisi olla, että Katolinen kirkko on muuttanut Jumalan pyhää lakia katekismuksensa käskyissä. Katolisen kirkon käskyt poikkeavat useassa kohdassa Jumalan käskyistä, jotka löytyvät 2.Moos.20:3-17. Raamatun sanan mukaan ihmisten tulee levätä viikon seitsemäntenä päivänä, sapattina, koska Jumala itse siunasi ja pyhitti sen päivän lepopäiväksi. Katolinen katekismus ei tee selväksi, mikä päivä tulee pyhittää, sillä se sanoo vain: "Pyhitä lepopäivä." Mutta Katolinen kirkko sanoo siirtäneensä sapatin pyhyyden viikon ensimmäiselle päivälle, sunnuntaille.19 Paavinvallan edustajat sanovat tämän muutoksen todistavan Katolisen kirkon jumalallisesta vallasta ja auktoriteetista.19 Sunnuntai on näin ollen paavikunnan arvovallan merkki. Raamattu ennustaakin "pedon sarven" muuttavan Jumalan lain ja kaikki Raamatun antamat "pedon" tuntomerkit sopivat täsmälleen paavinvaltaan.

Sunnuntai on paavikunnan arvovallan merkkinä Raamatun ennustama "pedon merkki", ja profetioiden mukaan se tullaan asettamaan aivan maailman ajan lopussa. "Pedon merkistä" kieltäytyviltä tullaan ottamaan pois lupa "ostaa ja myydä" ja lopuksi annetaan määräys heidän tappamisesta. Tämän selkkauksen lopuksi Jeesus tulee vapauttamaan omansa.

Lähitulevaisuuden tulikoe tulee olemaan valinta "Jumalan sinetin" ja "pedon merkin" välillä. Lue lisää lehtisestä Vapaus Vaarassa. Katso myös liite Suomen kalenterimuutoksesta.

Mariaako meidän on rukoiltava?

Arvioidaksemme johdannossa mainitsemiamme lausuntoja Mariasta, on pelottavaa todeta, miten hänen asemansa on kohonnut ja miten ihmiset palvovat ja kunnioittavat häntä. Monet seurakunnat kehoittavat etsimään turvaa Mariasta ja rukoilemaan häntä. Ihmiset kumartavat neitsyt Marian patsaita etsiäkseen armoa ja pyytävät Mariaa rukoilemaan puolestaan Isän ja Pojan edessä. Murhayrityksen kohteeksi joutumisensa jälkeen paavi Johannes Paavali II nähtiin tulevan Fatimaan 13. toukokuuta 1982. Hän rukoili neitsyt Marian patsaan edessä kiittäen Mariaa elämänsä pelastamisesta.

On todella valitettavaa, että yksi maailman johtaja antaa näin maailmalle väärän esimerkin ja johtaa ihmiset pois Jumalan sanan totuudesta. Raamatun toinen käsky - juuri Katolisen kirkon katekismuksestaan poisjättämä käsky - kuuluu seuraavasti: "Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä,... Älä kumarra niitä, äläkä palvele niitä."9 Tästä selvästä kiellosta huolimatta niin paavi kuin monet muutkin kääntyvät silti Marian ja hänen patsaidensa puoleen.

Mariako puolustajamme ja välimiehemme?

On huomattava myös Katolisen kirkon voimakas kampanja uuden opinkappaleen julistamiseksi: että Mariaa pidettäisiin syntisten puolustajana, kaiken armon välittäjänä ja Jumalan lasten asianajajana.10

Huomaamme siis, että Katolisessa kirkossa on voimakkaita pyrkimyksiä Marian korottamiseksi vastaamaan Jeesusta. Heprealaiskirjeen mukaan Jeesus suorittaa ylimmäispapillista palvelusta taivaassa meidän hyväksemme. 11 Ylipappina Jeesus on meidän puolustajamme, esirukoilijamme ja välimiehemme. Marian varustaminen kyvyillä toimia välimiehenämme, esirukoilijanamme, puolustajanamme ja turvanamme tekee Jeesuksen toiminnan tarpeettomaksi ja on täten ovela, valheellinen ja röyhkeä všite. Jeesus torjui tällaisen ajatuksenkin hyvin selvästi sanoessaan: "Minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani." 11 Raamattu ilmoittaa myös syyn, miksi vain Jeesuksen kautta voimme päästä Isän luo: Koska vain Jeesus on voittanut kuoleman. Synti erotti ihmisen Jumalasta ja kuolema on ollut sitä seurannut ikuinen tuomio ihmisille syntiinlankeemuksesta alkaen, sillä "synnin palkka on kuolema."11 Mutta Jumala itse ratkaisi ihmisen ongelman: "Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän."11 Valitessamme Jeesuksen elämämme Herraksi hän voi oman uhrinsa oikeutuksella ottaa kannettavakseen meidän syntimme.Paavali kirjoittaa Timoteukselle 1.Tim.2:5 näin: "Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus." Siis vain Jeesuksen kautta pääsemme Isän tykö, koska hän ainoana kuoleman voittajana avasi tien Isän valtaistuimelle.

Voiko Maria, paavi tai pappi antaa syntejä anteeksi?

Katolisen kirkon opetukseen kuuluu myös, että paavi ja papit voivat antaa syntejä anteeksi. Näin on myös eräissä protestanttisissa kirkkokunnissa ja m.m. Vapaamuurariliikkeessä. Tässä yhteydessä on kysyttävä: Tuleeko syntisen ihmisen kääntyä toisen syntisen ja epätäydellisen ihmisen, kuten Marian, paavin tai jonkun papin puoleen vai synnittömän ja puhtaan Jumalan Karitsan, Jeesuksen, puoleen saadakseen syntinsä anteeksi? Raamatun neuvo kuuluu näin: "Pitäkää itsestänne vaari! Jos sinun veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä, ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi."12 Marialla, paavilla tai papilla ei siis ole mitään tekemistä tässä asiassa! Kun osapuolet ovat keskenään sopineet tapahtuneen vääryyden tai synnin, on parasta mennä vielä rukouksessa Jumalan eteen saamaan hänen siunauksensa.

Jeesus opettaa meitä Isä meidän rukouksessa: "anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme" ja Johannes kirjoittaa: "Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas."12 Vain Jeesuksen kautta syntinen voi saada anteeksiannon ja pääsyn Isän valtaistuimen luo ja vain hän on pelastajamme, välimiehemme ja asianajajamme Jumalan luona. Hänen luokseen syntisen tulee mennä synteinensä. Syntinsä tunteville, katuville ja Jeesukselta anteeksiantoa etsiville Raamattu antaa lupauksen: "Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä."12

Spiritismi - välikappale maailman yhdistämisessä

Palaamme vielä Marian ilmestyksiin ja spiritistisiin ilmiöihin, sillä ajan lopussa spiritismi tulee ole-maan hyvin tärkeä tekijä kaikkien maailman uskontojen yhdistämisessä. Raamattu sanoo sen näin:

"Ja minä näin lohikäärmeen (Saatana/spiritismi) suusta ja pedon (Katolinen kirkko) suusta ja väärän profeetan (langennut protestantismi) suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kunigasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä."13

Tämä ennustus on par'aikaa toteutumassa, sillä maailman kansat ovat yhdistymässä sekä poliittisesti, taloudellisesti, sotilaallisesti että uskonnollisesti. Spiritismin merkitys kasvaa erityisesti uskonnollisen yhteyden toteuttamisessa Saatanan suunnitelman mukaisesti. Raamattu ennustaa kaikkien maailman turmeltuneiden voimien yhdistyvän lopunaikana sanomalla: "Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle."13. Tässä loppunäytelmässä paavinvalta tulee nousemaan johtajaksi, sillä Raamattu sanoo, että "koko maa seurasi ihmetellen petoa" ja että "he sotivat Karitsaa (Jeesus) vastaan"ja hänen puolelleen asettuneita vastaan.13. Yleensä vallanpitäjät tahtoisivat, että kansa seuraisi heidän esimerkkiään, mutta Raamattu sanoo: "Luopukaa siis ihmisistä, joilla on vain henkäys sieraimissa, sillä minkä arvoiset he ovat!" ja "Näin sanoo Herra: Kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin ja tekee lihan käsivarreksensa ja jonka sydän luopuu Herrasta."14

Kuitenkin Maria tulee olemaan tärkeässä osassa maailman erilaisten uskontojen yhdistämisessä Rooman johdolla. Paavi on lausunut omana toivomuksenaan ykseydestä: "Vuotta 2000 tulee juhlia suurena riemujuhlana, jonka tärkeinpänä tavoitteena on ykseys kaikkien kristittyjen välillä täydellisen yhteyden saavuttamiseksi."15

Miten todellinen ykseys saavutetaan?

Todellinen ykseys ei toteudu Marian ilmestyksiin uskomalla eikä ekumeenisten enemmistöpäätösten kautta. Se saavutetaan sanomalla "kyllä" Jeesukselle ja uskomalla hänen tuomaan pelastukseen. Jeesus sanoi: "Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden (opetuslasten) edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat..."16 Vastatessamme myöntävästi Jeesuksen kutsuun ja Pyhän Hengen tullessa meihin Jumala laskee pohjan todelliselle yhteydelle ja ykseydelle. Saamme silloin tarvitsemamme voiman toteuttaaksemme Jumalan tahtoa elämässämme. Näin Jumalan luonne näkyy elämässämme; ei siksi, että me itsessämme olisimme täydellisiä, vaan siksi, että saamme apua Pyhältä Hengeltä elämämme jokapäiväisten ratkaisujen ja päätösten tekemiseen.

Raamattu puhuu pienestä Jäännöksestä, joka pysyy Jumalalle uskollisena loppuun asti. Se koostuu niistä, "jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon."18 Tajuttuamme syntimme ja vastaanotettuamme Jeesuksen anteeksiannon ja pelastuksen tulemme tietämään ja kokemaan, että häneltä saamme kaiken voiman; senkin, mitä tarvitsemme pysyäksemme Jeesuksen uskollisina seuraajina. Ne, jotka saavat armon elää Jeesuksen takaisintuloon saakka, tulevat kokemaan Jeesuksen ihmeellistä voimaa pysyäkseen uskollisina vainojenkin keskellä. Toivomme, että sinäkin haluat olla Jeesuksen puolella!

Mikä on sinun valintasi?

Haluamme sanoa sinulle, joka et vielä täysin ole päättänyt seurata Jeesusta: Ota Raamattu esille ja lue sitä rukoillen Jumalaa siunaamaan tutkistelusi. Aloita vaikka lukemalla kaikki rakkauden apostoli, Johanneksen, kirjeet, niin opit tuntemaan maailman Vapahtajan, Jeesuksen, joka sanoi juuri ennen ristiinnaulitsemistaan: "Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen." 18

Jeesus Kristus, maailman Vapahtaja, tulee pian takaisin! Mikä ihana toivo se onkaan synnin ja kärsimysten runtelemalle maailmalle! Rukouksemme on, että voisimme tavata sinutkin, hyvä lukija, Jumalan lasten joukossa Isän kodissa!

Siunaavin terveisin

Bente ja Abel Struksnes


Lähdeviitteet:
1. Ted ja Maureen Flynn'in kirja The Thunder of Justice
2. Jes.8:20; Matt.7:15-20; 1.Joh.4:1
3. Saarn.9:5,6,10; Ps.146:3,4; Ps.115:17,18
4. 1.Tess.24:13-18; 1.Kor.15:52-58; Ilm.1:7; Joh.14:1-3
5. 5.Moos.18:10-12; 1.Sam.28:3-20
6. 2.Tess.2:9; 2.Kor.11:13-15; Matt.24:23-27
7. Ilm.1:13,15; Ap.t.8:10; Ilm.14:9-11
8. Sak.14:4-9; Ilm.20.ja 21.luku; 2.Piet.3:13
9. 2.Moos.20:4-6
10. Newsweek,2.9.1997
11. Hepr.2:17,18;4:14-16; Joh.17:21-24; Joh.14:6; Room.6:23; Hepr.8.ja9.luku; Joh.3:16
12. Luuk.17:3,4; Matt:6:21; 1.Joh.2:1-6; Joh.1:9
13. Ilm.16:13,14; Ilm.13:3; Ilm.17:13,14
14. Jes.2:22, Jer.17:5
15. The Third Millenium, s.26-31
16. Joh.17:20-23
17. Joh.15:4,5; 2.Piet.1:4; 1.Joh.1:9
18. Ilm.14:12; 1.Kor.10:13; Fil.4:13; Joh.17:3
19. Doctrinal Cathecism, s.147 ja The Convert's Cathecism of Catholic Doctrine (1977),s.50 ja Catholic Record, 1.9.1923;


[Back to the Main Page!]


This page belongs to Abel Struksnes. For more information contact Christian Information Service, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norway or send me an e-mail at abels@online.no