[Mene takaisin ensimmäiselle sivulle]

VAROITUS

EKUMEENISTA
YHTEISTYÖTÄ!

Useista sanomalehdistä olemme voineet lukea seuraavanlaisia otsikoita: "Suuri kannatus yhteisille kokouksille", "Yleiskirkollinen rukosviikko","Kirkot kokoontuvat sosiaalieettiselle foorumille", "Yleiskirkollinen neuvosto muodoste-taan", "Evankeliset ja katoliset yhtyvät", "Fougner (Norjan luterilaisen kirkon piispa) vie muka-naan pappeja Vatikaaniin", "Uskonnollinen maailmanparlamentti", "Uusi maailmanjärjestys globaalisen etiikan avulla" jne. Voimakas liike on käynnissä kerätäkseen yhteen maailman, ei vain poliittisella, vaan myöskin uskonnollisella alueella. Taktiikka näyttää olevan selvä. Nünkuin poliittisella tasolla on työskennelty jotta saataisiin aikaan keskitys, ovat myös piispat ja papit luoneet oman , hierarkisen järjestelmänsä, minkä mukaan enemmistöpäätöksien avulla viitoitetaan uusia toiminta ohjeita. Valtapyramidin huipulla, missä suuret kirkolliset neuvostot, kuten Maailmanliitto, Kirkkojen maailmanneuvosto ja Luterilainen maailmanliitto sijaitsevat, muovaillaan asetuksia ja dogmatiikkaa, johon muun kristikunnan tulee alistua.

ENEMMISTÖPÄÄTÖS

Uskonnollinen valtaeliitti on kauan sitten hyväksynyt demokraattisen mallin, jossa enemmistöpäätöksen tulee olla suuntaa-antava. Kirkon johtajien on täytynyt hyväksyä enemmistöpäätöksiä, jotka usein ovat ristiriidassa Raamatun opin kanssa. Sitäpaitsi tämä malli poistaa henkilökohtaisen vastuun.

Uskonnollinen eliitti yrittää yhdistää eri kirkkoyhteisöt pitäen ekumeniaa, solidaarisuutta ja karismatiikkaa yhteisinä nimittäjinä. Pidetään yhteisiä jumalanpalveluksia ja rukouskokouksia, vietetään ekumeenista/katolista ehtoollista, julkaistaan uus-teologisia yhteisiä laulukirjoja ym. Kirkkojen johtajat ovat kauan yrittäneet löytää yhteisiä uskonkohtia, jotka harvoin ovat samat kuin "näin sanoo Herra". Uskonkohdat, joista he eivät voi sopia, antavat he olla sellaisinaan, vaikkakin on selvää, mitä Raamattu opettaa.

Katolinen kirkko on aina halunnut kerätä maailman "siipiensä" alle. Menetelmät ovat olleet monet, mutta toisen Vatikaanikonsiliumin jälkeen Katolinen kirkko siirtyi avoimemmin ekumeeniseen liikkeeseen. Protestantteja ei enää kutsuttu "kerettiläisiksi", vaan "erillään oleviksi veljiksi".

Sekä paavin paimenkirjeessä (encyklika), joka ilmestyi 1995, että uudessa Katolisen Kirkon Katkismuksessa paavi Johannes Paulus II intoilee voimakkaasti kristillisen ykseyden puolesta - Katolisen Kirkon ehdoilla.

KAAPPIKATOLISET

Monenlaisia keinoja otetaan käyttöön yhtenäisyyden saavuttamiseksi. "Sudet lampaitten vaatteissa" ja "kaappikatoliset" ovat nimityksiä, jotka antavat käsityksen siitä, kuinka useat Tanskan valtionkirkon papit ovat pitkän aikaa työskennelleet määrätietoisesti ja järjestelmällisesti yksinomaan suljetun veljeskunnan avulla tuodakseen katolisen ajatustavan, filosofian ja teologian Tanskan valtionkirkkoon. 1

Aftenpostenissa 16 maaliskuuta 1994 kerrotaan norjalaisesta järjestöstä otsikolla "Mediesky orden for prester og lekfolk" (Julkisuutta kaihtava järjestö pappeja ja maallikkoja varten). Tässä järjestössä halutaan uudistaa kirkko sisältäpäin. Tunnuslauseena on latinankielinen "Ordo Crucis" (Ristin Järjestö), joiden toiminta tähtää ripin ja ehtoollisen käyttöönottoon, mikä johtaa avoimempaan katoliseen uskonsisältöön. Tämä on korkeatasoista ekumeniaa.

KOHTI USKONNOLLISTA YHTEYTTÄ

Näemme myöskin miten maailmankuulut sarnaajat, kuten Benny Hinn, Billy Graham, Pat Robertsen, Robert Schuller, Paul Crouch ja monet muut yrittävät yhdistää kirkkoyhteisöt ja olla sillanrakentajia ennen kaikkea kohti Roomalaiskatolista Kirkkoa, jossa paavi on huipulla. Tunnettu saarnaaja Robert Schuller sanoo:"Nyt on meidän protestanttien aika tulla Rooman Pyhän Isän luo ja sanoa: Kuinka voimme tulla kotiin."2

Paul Crouch:"Tämä on protestantismin loppu. Minä pyyhin pois sanan protestantismi sanavarastostani. En enää protestoi. Nyt on aika katolisten ja ei-katolisten kokoontua hengen yhteydessä ja Herran yhtenäisyyteen."2

Karismaattinen liike tekee siis voitavansa kootakseen kirkot väärillä henki-ilmoituksilla, huudoilla ja kirkumisilla, ihmeteoilla, komentopyörtymisillä, symboolikosketuksilla, hypnoottisilla toistoilla, suggeroivilla sanoilla ja haltioituneella ja tahdottomalla naurulla. (Lisätietoja tästä saat traktaatista "Varo karismaattista liikettä!").

Mainitkaamme myöskin miesten liike "Promise Keepers" (Lupausten pitäjät). Tämä vähitellen maailmanlaajuinen liike auttaa rakentamaan siltoja, luomaan luottamusta ja rakentamaan yhteyksiä eri kansallisuuksiin, kulttuureihin ja kirkkoyhteisöihin kuuluvien pastorien välille. Tämä liike pyrkii kokoamaan eri kirkkoyhteisöjen miehet valaliittoihin, jotka saattavat kaikki kirkot hyväksymään roomalais-katolisen kirkon johtavana kristillisenä kirkkona. "Promise Keepers" on yksi mahtavimpia liikkeitä, joka valmistelee kirkot globaaliseen uskonnolliseen yhteyteen uudessa maailmanjärjestössä tämän vuosisadan lopussa. Tässä seuraa vielä yksi esimerkki siitä, kuinka eri kirkot yhtyvät: "YKSIMIELISESTI, huutoäänestyksellä, jota seurasi virsilaulu, kirkolliskokous hyväksyi (15.11.94) sen, että Norjan valtiokirkko allekirjoittaa niin sanotun Porvoo-sopimuksen. Sopimus tarkoittaa laajaa yhteistyötä luterilaisten valtiokirkkojen välillä Pohjolassa ja Baltiassa sekä anglikaanisten kirkkojen välillä Iso-Britanniassa ja Irlannissa. Lisäksi sopimus tarkoittaa täydellistä keskinäistä kirkkojen ja virkojen tunnustamista joka käsittää sekä käytännön että teologian. Käytännössä se merkitsee sitä, että papit voivat toimittaa jumalanpalvelusta toistensa kirkoissa."3

KATOLINEN INFILTRAATIO

Meidän tulee olla myös tietoisia siitä, että katolinen kirkko on panostanut koulutukseen usean sadan vuoden ajan. Sillä on omia kouluja ja yliopistoja koko maailmassa, mutta se on myös lähettänyt miehiä ja naisia protestanttisiin kouluihin ja yliopistoihin. Se pyrkii saamaan omia miehiä ja naisia asemiin missä he voivat osallistua päätöksentekoihin ja siten vaikuttaa uskonnolliseen ja poliittiseen kehitykseen oman mallinsa mukaisesti. Ottakaamme tähän pari lausuntoa heidän omista lähteistään, mikä vahvistaa tämän, esim seuraava lausunto: "Kaikkien katolisten täytyy tulla toimiviksi voimatekijöiksi jokapäiväisessä poliittisessa elämässä siinä maassa missä he asuvat. Kaikkien katolisten täytyy käyttää valtaansa jotta kansakunnan perustuslakeja muovaillaan Todellisen kirkon periaatteiden mukaan".4

Opus Dei ja Jesuiitat ovat Katolisen Kirkon Ryhmiä, jotka työskentelevät hyvin määrätietoisesti päästäkseen sisälle toisiin kirkkoyhteisöihin, kouluihin jne.

Täydellisestä jesuiittavalasta luemme, kuinka erikoisesti harjoitettuja katolisia kehoitetaan "olemaan kalvinisti kalvinistien joukossa, protestantti protestanttien joukossa, ja vieläpä juutalainen juutalaisten joukossa"..."niin että mikäli mahdollista kerätä kaikkea tietoa järjestösi hyödyksi niinkuin uskollisen Paavin sotilaan tulee" 5.

Luterilaisena, helluntailaisena, adventistina tai baptistina on Vatikaanin sisääntunkeutujilla mahdollisuus saada vaikutusvaltaa ja asemia näissä seurakunnissa. Tämä tulee vähitellen antamaan heille mahdollisuuden vaikuttaa kehitykseen katolisen mallin mukaan. Havaitsemmeko me tällaista suuntausta kirkollisessa elämässä tänään?

Katolisen kirkon eturivin taistelijat, jesuiitat, vannovat valan, missä he ilmoittavat olevansa halukkaat työskentelemään paavin hyväksi niissä maissa jonne he tulevat ja lupaavat "tehdä parhaansa raivatakseen pois pakanalliset, protestanttiset tai liberaaliset doktriinit sekä tuhotakseen kaiken niiden oletetun valtiovallan, kuninkaallisen tai muunlaisen" 6. Tästä näemme, kuinka katolinen kirkko määrätietoisesti toimii protestanttisuutta ja maiden itsenäisyyttä tuhoavalla tavalla. Huomaammeko tämänkaltaista liikehdintää tänä päivänä.

USKONNOLLINEN PLURALISMI

Katolisen Kirkon strategian protestanttisilla alueilla, näemme siitä, että protestantismi on murtumassa katolisen mukaansekaantumisen ja liberaalin teologian kautta niinkuin katolisilla on päämääränä. He ovat saaneet miehensä ja naisensa mukaan kirkolliseen elämään ja politiikkaan. Työskentelemällä pitkällä tähtäimellä esimerkiksi heikentämällä kristinopin opetusta kouluissa, kasvaa tietämättömyys ja siten lapset ja nuoret voidaan johtaa harhaan. Opettamalla mytologiaa, etiikkaa ja filofofiaa uskonnonopetuksen yhteydessä, ilman että tuntimääriä lukujärjestyksessä lisätään, on entinen kristinopin aine muutettu uskonnolliseksi pluralistiseksi aineeksi. Näin on asia ollut jo kauan Ruotsissa. Norjassa ollaan nyt samanlaisen uskontoaineen muutoksen edessä. Siellä tulee oppilaiden senlisäksi "omaksua tietoa ja saada elämyksiä työskentelemällä jesuiittojen mukana jesuiittaperustajan, Ignatius Loyolan mukaisesti. Hänen metoodinen teoksena "Hengellisiä harjoituksia" sisältää m.m. spiritistisiä kuvitelmia. Aineeseen kuuluu myöskin perehtymistä katoliseen historiaan, tietoa katolisesta traditiosta, uskosta ja erikoispiirteistä. Tätä kehitystä on tapahtunut pitemmän ajan kuluessa. Puhdas protestantis-mi on asteittain murrettu, katolisen strategian mukaisesti, ja näin tullaan lapset ja nuoriso viemään harhaan.

PROTESTANTIT ANTAVAT PERIKSI

Osa protestanttisista väittävät, ettei katolilaisuus nykyään eroa niin paljon protestantismista kuin aikaisemmin. On totta, että muutosta on tapahtunut, mutta itse paavikunta ei ole muuttanut luonnettaan. Katolilaisuus ja protestantismi ovat toistensa kaltaisia tänään koska protestantismi on muuttunut uskonpuhdistajien ajoista lähtien.

Monet protestantit sulkevat silmänsä katolisuuden todelliselta luonteelta ja niiltä vaaroilta, joita katolinen ylivalta tuo mukanaan. Ihmiset täytyy herättää tietoisuuteen voidakseen vastustaa tämän vihollisen menestyksekästä taktiikkaa, joka uhkaa sekä maallista että uskonnollista vapautta.

Rooman kirkko näyttää tällä hetkellä miellyttävää "kristillistä" julkisivua, mutta sisäisesti se ei ole muuttunut. Paavikunnan periaatteet ovat samat. Ne opit, jotka syntyivät keskiajan pimeydessä ovat yhä voimassa.

Katolinen Kirkko on saamassa takaisin aikaisempaa valta-asemaansa, erityisesti EU:n ja ekumeenisten elinten kautta. Raamattu sanoo, että koko maailma tulee ihmettelemään ja seuraamaan petoa (=paavinvalta) 7. Luther sanoi aikoinaan "Paavilla on Antikristuksen tuntomerkki" 8. Kaikki Raamatun tunnusmerkit suuresta antikristillisestä vallasta soveltuvat paavin valtaan.

MAAILMA YHTYY

Kun koko maailma yhtyy paavin vallan kanssa sekä uskonnollisella että poliittisella tasolla, huomaamme Raamatun profetioiden olevan täyttymässä.

Raamattu sanoo, että lohikäärme = Saatana (spiritismin kautta), villipeto = paavin valta ja väärä profeetta = luopunut protestantismi, tulevat yhdistymään viimeisenä aikana juuri ennen Jeesuksen takaisintuloa 9. Raamattu varoittaa meitä sen vuoksi hyvin ankarasti ekumeenisista liitoista Antikristuksen kanssa.

Raamattu kuvailee myöskin tärkeätä antikristillistä valtatekijää "porttoa". Kaikki "porton" tunnusmerkit sopivat paavinvaltaan 10. "Portolla" on myös "porton tyttäriä" ja ne ovat yhteistyössä "porton" kanssa. Emmekö näe tämän toteutumista ekumeenisen yhteistyön kautta eri ekumeenisissa liikkeissä?

Ilmestyskirjan luvussa 18 jakeissa 1 - 4 meitä varoitetaan vakavasti MENEMÄÄN ULOS Babyloni-asta (paavin valta ja luopunut protestantismi). Jakeessa 4 on kirjoitettu: "LÄHTEKÄÄ POIS, JÄTTÄKÄÄ HÄNET, TE, JOTKA OLETTE MINUN KANSAANI, ettette joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä, ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään."

Jos sinun ja minun tarkoituksena on kuulua Jumalan kansaan, niin meidän ei pidä liittyä ekumeeniseen yhteistyöhön paavin vallan ja langenneen protestantismin kanssa. Meitä päinvastoin kehoitetaan antamaan kuuluva ja selvä käsky MENNÄ ULOS väärästä ekumeenisesta liikkeestä, joka yrittää koota maailman väärillä, eksyttävillä ja epäraamatullisilla opeilla. Haluatko seurata Raamatun kehoitusta? Se on parasta sinulle itsellesi ja vapautus elämääsi!

Ekumeeninen liike kehoittaa ykseyteen. Mutta meidän ei pidä hyväksyä ykseyttä sen itsensä vuoksi - jotta meidät hyväksyttäisiin. Tosi kristityn ykseyden täytyy rakentua kaikelle sille, mitä Jeesus edusti, uskossa, elämässä ja opissa. Ykseyden täytyy nojautua Raamatun periaatteisiin, eikä enemmistöpäätöksiin, jotka usein poikkeavat periaatteesta "näin sanoo Herra". Ekumenia ja katolisuus ovat itse asiassa este todelliselle kristitylle yhteydelle.

VAIHTOEHTO

Kun kolminkertaista sanomaa Ilmestyskirjan luvussa 14, jakeissa 6 - 12 koskien ulosmenoa Babyloniasta, julistetaan korkealla äänellä, tulee tämä sanoma herättämään maailman. Ihmiset saavat todellisen valinnanmahdollisuuden; poliitikot, uskonnolliset johtajat, tehdastyöläiset, talonpojat, kalastajat, pankkivirkailijat - KAIKKI. Jokaisen täytyy valita antautuvatko he tulevaisuudessa Babylonian väärien systeemien ja harhaoppien johdettaviksi vai haluavatko he mennä ulos ja asettua täysin Jeesuksen puolelle.

Jospa me sisimmäsämme ja elämässämme haluaisimme seurata Jeesuksen jalanjälkiä ja hartaasti pyytäisimme voimaa elää oikein sekä Jumalan että ihmisten silmissä, voidaksemme olla puhtaita - Karitsan veren voimassa - kun Jeesus pian tulee noutamaan omiaan 14.

Todellinen Jeesuksen opetuslapsi haluaa seurata Jeesusta ja julistaa Raamatun totuuksia, eikä ihmisten perinnäistapoja. Hän kehoittaa kääntymykseen, mikä sisältää tuntemusta synnistä, katumuksesta, synnintunnustuksesta, anteeksiannosta ja pelastuksen lahjan vastaanottamisesta 15. Hän kehoittaa ihmisiä pidätt-äytymään synnistä Pyhän Hengen avulla. 16. Hän julistaa, ettei pelastus ole itsestään selvää, vaan että jokainen, joka uskoo Häneen, ei joudu kado-tukseen, vaan saa iankaikkisen elämän. 17 Hän haluaa olla kanssaihminen ja sellainen palvelija kuin Jeesus oli. Hän haluaa harjoittaa Jeesuksen kastetta, uskon kastetta 18. Hän haluaa ilolla, Puhän Hängän avulla, noudattaa Jumalan kymmentä käskyä, sapattikäsky mukaanlukien 19. Hän ei salaa sitä, että me kaikki kerran tulemme astumaan Jumalan tuomioistuimen eteen20.

Todellinen Jeesuksen opetuslapsi haluaa ymmärtää Raamatun profetioita viimeisestä ajasta ja ajan merkeistä, sekä julistaa, että: "Taivasten valtakunta on lähellä!"21

Jumalaan luottavilla on ihana tulevaisuudentoivo. Keskellä maapallolla olevaa hätää ja surua he ymmärtävät, että on kysymyksessä vain ajan osoittaa, että Jeesuksen takaisintulo on lähellä. Maailman Vapahtaja tulee pian takaisin. "Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy." 22

Tulee olemaan vaikeaa olla toisenlainen ja erottua tämän maailman ajatustavasta ja elämäntyylistå, mutta kun olet valinnut Jeesuksen, olet valinnut elämän 17.

LOPPULAUSE

Raamattu ilmoittaa että tulee olemaan yhä selvempi ero "porton" (Katolinen Kirkko) ja "porton tyttärien" (ne jotka ovat yhteistyössä ja liitossa Katolisen Kirkon kanssa) ja niiden välillä, jotka valitsevat seurata Jeesusta ja tekevät yhteistyötä Hänen kanssaan. Tallainen eroavuuson jo näkyvissä. Tämä prosessi on parasta aikaa meneillään eri kirkkoyhteisöissä ja yhteiskunnassa yleensä. Jokaisen meistä täytyy valita kummallako puolella haluamme seistä. Jumala sallii tämän puhdistusprosessin tapahtua nyt, jotta kulta erotettaisiin "kuonasta". Raamattu selventää, että tulee olemaan ainoastaan jäännös eli jäljelläolevat, jotka eivät halua heitä ohjattavan keskitetyn ja kansainvälisen lainsäädön taholta, jota poliittinen ja uskonnollinen valtaeliitti nyt on rakentamassa 23. He haluavat mieluummin turvata Herraan ja luottaa Häneen eikä ihmisiin. He tulevat voittamaan tässä koettelemuksessa, sillä he ovat jättäneet itsensä kokonaan Jeesukselle. He ovat saaneet Jumalan Hengen ja seuraavat Jeesuksen jalanjälkiä. Heillä on pyhien kärsivällisyys ja he pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon 24. Jospa sinä ja minä olisimme heidän joukossaan!

Siunaavin terveisin

Bente ja Abel Struksnes


Lähdeviittauksia:
1. Tanskan lehdistö: "Extrabladet", 22. helmik. 1994.
2. Texe Marrs viittaa julkaisussa "All Fall Down; The Plot to Crown the Pope the Prince of Peace"
3. Lehti "Vårt Land" 17/11-94
4. Paavi Leo XIII, paimenkirje vuodelta 1980
5. Ceremony of induction and extreme oath of the jesuits: Library of Congress Catalog Card, numero 66-43354
6. T.W.Callaway: Romanism vs. Americanism, 1923, s.58-61
7. Ilm. 13:3
8. Lutherin tunnustuskirjoitukset, norjalainen laitos, 1957, s. 539
9. Ilm. 16:13+14; Ilm. 17:12-14; Ilm. 13:3
10. Ilm. 17:1-6
11. Joh. 3:16 ja l.Joh. 2:1+2
12. Joh. 3:3-6 ja Joh. 8:31-36
13. l.Joh. 3:4-9
14. l.Joh. 2:1+2; l.Joh. 3:9 ja l.Kor. 10:13
15. Ap.t. 2:37+38 ja Ap.t. 3:19
16. l.Joh. 3:9; 2.Piet. 1:10 ja Jaak. 1:4
17. Joh. 3:16
18. Matt. 3:13-17; Luuk. 16:16; Ap.t.8:12 ja Room. 6:3-6
19. 2.Moos. 20:3-17 ja l.Joh.5:3
20. Saarn. 12:13+14; Jaak. 2:10-12
21. Matt. 10:7
22. Jes. 40:29-31
23. Sef. 3:12+13; Jes. 10:21+22
24. Ilm. 14:12


[Back to the Main Page!]


This page belongs to Abel Struksnes. For more information contact Christian Information Service, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norway or send me an e-mail at abels@online.no