[Klikk her for å gå tilbake til hovedsiden!]

Har den tredje verdenskrig begynt?

Det er helt utrolig. EU-lederne underskrev Reformtraktaten den 13. desember 2008, i stillhet. Denne traktaten, som har den samme teksten som EU-grunnloven som ble forkastet av Frankrike og Holland, har nå blitt godtatt med små endringer. Nå kaller de den en traktat i stedet for en Grunnlov, og da mener de at lederne kan godta denne uten folkets stemme.

EU’s reformtraktat vil overføre mer makt fra medlemslandene til EU-organene. De får felles militær- og politistyrke (Europol), fiskeri- og jordbrukspolitikk, og EU skal forvalte de biologiske ressursene i sjøen. EU's medlemsstater kommer nærmest til opphør i det internasjonale samfunn. Heretter er det EU det skal forhandles med. De skal bekjempe og straffe dem som taler imot andres tro. Hvor er da tale og trykkefriheten? EU skal styres etter subsidiaritetsprinsippet, en katolsk modell.

Dette enormt omfattende lovverket, pluss nåværende ca. 80 000 lover binder folk på hender og føtter. EU's motto er: "Europa, mange språk, men én stemme". De skal tale med én stemme både på det politiske, økonomiske, militære og religiøse området. Den nye Lisboa-traktaten (Reform Traktaten) er i tråd med dette mottoet, og alle burde forstå at alle EU-borgerne blir fullstendig overkjørt i dette byråkratiske overformynderi-systemet. Vi er forbauset over at nesten halvparten av politikerne på Stortinget fortsatt forsøker  å føre oss inn i den Europeiske Union. De respekterer ikke Norges Grunnlov som sier at Norge skal være et fritt, selvstendig og uavhengig rike.
 I den nye Reform-Traktaten, eller Lisboa-Traktaten står det i et vedlegg til selve traktaten om funksjonering,, i §27 at EU-lover skal gjelde over de nasjonale lovene. Det samme gjelder for høyesterett-avgjørelsene. Dette er virkelig en stille okkupasjon som kommer til å få store konsekvenser. Vi kommer bare til å se virkningen av den beslutningen som har blitt gjort om kort tid. Reformtraktaten har nå blitt ratifisert i hvert land. Snart kommer de til å setter igang med å håndheve lovene, og først da vil folket begynne å forstå hva som har blitt gjort. Men da er det for sent.

EU ble startet av katolikker i 1957, slike som som Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Joseph Retinger m.fl. Tenk at noen få personer har klart å få nesten hele Europa til å godta deres styringssystem!

Den katolske Kirke har alltid ønsket å gjenvinne den makten som den hadde i Middelalderen. Det har den i dag klart gjennom sine agenter bl.a. gjennom den EUROPEISKE UNION og den ekumeniske bevegelsen.

Den Katolske Kirke har alltid ønsket å bruke staten som medhjelper, for å samle Europa under sine vinger. Gjennom DEN EUROPEISKE UNION har de samlet den politiske makten under sine prinsipper, og gjennom den ekumeniske bevegelsen har de samlet de forskjellige kirkesamfunnene under sine vinger. Undertegnede ønsker å bevare den protestantiske friheten, men EU tilbyr noe helt annet.

Den katolske kirke sier at "Romerkirken er monarkiet som står over alle riker", (Pave Leo XIII, hyrdebrev fra 1879) , og de oppfordrer alle katolikker til å delta i det politiske livet og å utøve sin makt for å bidra til at nasjonenes grunnlover blir formet etter prinsippene til den katolske kirke (Pave Leo XIII, hyrdebrev fra 1890). Det er disse prinsippene som nå er nedfelt i den nye reformtraktaten. All makt under Rom!

Kan vi si at den tredje Verdenskrig har begynt? Rom har gjennom sine agenter okkupert Europa gjennom det internasjonale lovverket. En stille okkupasjon! Og enkeltnasjonene blir nå styrt etter dette lovverket. De – folket - blir som slaver under dette lovverket. De er okkupert eller bundet! Friheten er i fare!
Dødssåret som den katolske kirke fikk i slutten av Middelalderen, da pave Pius VI ble tatt til fange av Napoleons hærfører i 1798 og ført til Frankrike, hvor han døde, har nå blitt legt. De har nå fått tilbake den makten de mistet i Middelalderen, og nå vil de på nytt straffe de som tenker annerledes enn dem.
Bibelens profetier som sier at dette vil skje i endens tid oppfylles nå rett foran våre øyne!

Abel Struksnæs, Odnes


[Tilbake til hovedsiden]


Denne siden tilhører Abel Struksnes. For mer informasjon, skriv til Kristen Informasjonstjeneste, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller send meg en e-mail: abels@online.no