[Klikk her for g tilbake til hovedsiden!]

 

Hvilke krefter står bak EU-systemet?

Europabevegelsen, Europabevegelsens Stortingetsrepresentanter, menn og kvinner i hemmelige organisasjoner som jobber for en Europeisk stormakt, samt Europabevegelsens media-folk har etter nederlaget i EU-avstemningen i 1994, arbeidet for å få Norge underlagt et annet herredømme, den Europeiske union. Nå tar de fram "sablene" igjen, finpusser "spydspissene" og gjør seg klare til kamp.

EU har blitt en stor maktblokk i Europa. Det er mange som stiller spørsmålet: Hvilke krefter står bak dette EU-maktapparatet? Hva er det de egentlig vil?

Da Hitlers menn forlot Norge i 1945 sa de at neste gang kommer vi og tar dere økonomisk. Ikke lenge etter startet en økonomisk allianse i Europa, en kull og stål union. Den ble kalt Schumann-planen, etter Robert Schumann. Siden ble det EF. Nå heter det EU, og snart blir det Europas forente stater eller Det forenede Europa. De vil ha felles økonomiske regler, felles politiske regler, felles militære tropper og regler og felles religiøse regler. Medlemslandene vil mer og mer miste sin selvstendighet, og de må sørge for at EU lovene blir innført i sitt eget land. Stortinget blir som en kommune under Brüssel. Norge blir som en husmannsplass under herskerne i Brüssel.

EU har hele tiden vært dominert av katolske menn. Systemet er laget slik at enkeltnasjonene må innrette seg etter de lovene som fattes i Brüssel. Hvis Norge blir underlagt dette katolsk-dominerte systemet, blir vi styrt av katolske krefter, med et meget omfattende lovverk, et lovverk som vil binde oss på hender og føtter. Det protestantiske Norge vil bli styrt av katolikker. Etter at de nye landene kom inn i EU i 2003, består EU av under 20 % protestanter. Katolikkene har styringen.

Under annet herredømme

Spørsmålet stilles: Tilsidesetter Europabevegelsen og Europabevegelsens Stortingetsrepresentanter straffelovens §83 og Grunnloven når de forsøker å få Norge inn under fremmed herredømme? La oss først se litt på § 83.

§ 83 i straffeloven sier bl.a. at den som rettstridig søker å bevirke eller medvirke til at Norge eller noen del av riket bringes under fremmed herredømme, skal straffes med x-antall år i fengsel. Før siste EU valg var det flere som konfronterte riksadvokaten og spurte om ikke Europabevegelsen eller Europabevegelsens Strotingsrepresentanter, ikke minst Gro Harlem Brundtland, burde straffes fordi de forsøkte å få Norge inn under den Europeiske Union. Daværende riksadvokat, George F. Rieber Moen, gjorde ikke noe for å stanse Europabevegelsens representanter. I denne forbindelse er det verd å merke seg at riksadvokaten som nå er høyesterettsadvokat er katolikk. Dagens EU er bygd opp av katolikker, slike som Robert Schumann, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Joseph H. Retinger, Jean Monnet med flere. Jacqes Delors, som har sittet lengst i lederposisjon i EU er også katolikk. Dagens leder, Romando Prodi er også katolikk. Spørsmålet stiller seg derfor: Forsøkte Riksadvokaten å sette lokk over spørsmålet, slik at Gro H. Brundtland og Europabevegelsen kunne arbeide fritt med å få Norge inn i en annen statsmakt, som har lovgivende, utøvende og dømmende makt og som er styrt av katolske krefter? Nå vil Ap-leder Jens Stoltenberg og Høyre-leder Jan Pettersen sammen med Europabevegelsen på nytt forsøke å få Norge underlagt dette nye herredømmet, et herredømme som binder medlemslandene mye mer enn i 1994.

Det er slik at hvis Norge kommer med i EU, som snart vil bli Europas Forente Stater eller Det Forenede Europa, så vil Norge få ca. 2 % innflytelse mens EU vil få 100% innflytelse på oss. Hvis en lov blir vedtatt i EU, må medlemslandene innføre den i sitt eget land enten de liker den eller ikke. Ja, i tilfelle medlemskap må Norge ikke bare innføre nye fremtidige lover, men vi må også godta de mange 1000-talls lovene som allerede er laget. I dette systemet skal "alt" sentraliseres. De rike blir rikere og de fattige fattigere.

Fordi norske politikere førte oss inn i EØS, kommer EU-reglene inn i det norske lovverket gjennom EØS. Vi ser allerede resultatet av denne sentraliserte EU-politikken i Norge; nedlagte gårdsbruk, butikker, bankfilialer, små fabrikker og institusjoner, skoler, postkontor osv. Dette gjør sitt til at bygdenorge lider. Disse menneskene må klare seg med lite. Folket blir svakere og rikfolk får større innflytelse og makt. Da er det lettere å styre folket.

Men tilbake til §83 i straffeloven. Den står der fortsatt. Nå vil Europabevegelsen og Europabevegelsens Stortingsrepresentanter på nytt forsøke å få oss inn i en enda mer omfattende maktblokk/statsdannelse enn i 1994. Vil nåværende riksadvokat og høyesterettsdommere forsøke å stoppe Europabevegelsen og Europabevegelsens menn og kvinner på Stortinget i å få Norge under fremmed herredømme?

Den norske Grunnloven sier i § 1 at Norge er en selvstendig og uavhengig nasjon. I 1961 har Europabevegelsens Stortingsrepresentanter sørget for at §93 kom inn i Grunnloven som tillater at Norge kan avgi suverenitet på et saklig begrenset område. Det ser nå ut for at landets ledere ikke vil ta hensyn verken til §83 i straffeloven eller Grunnloven i forsøket på å få Norge inn i EU-lenken. Hva vil du gjøre med det, min venn?

Fordi flere av Europabevegelsens Stortingsrepresentanter har innsett at det er vanskelig å få Norge inn i EU, vil de endre Grunnloven for at Norge lettere skal komme inn i EU. Alle knep brukes, for at Norge skal underlegges et annet herredømme og miste sin suverenitet. Dette gjøres av dette landets ledere som skulle sørge for at Norge fortsatt skal være en fri, selvstendig og uavhengig nasjon. Utrolig! Hva er i ferd med å skje? For å forstå dette spørsmålet må vi kikke litt bak kulissene. Hvem styrer EU og hva legges det opp til?

Hemmelige organisasjoner

Dessuten er flere norske Stortingsrepresentanter og bransjeledere med i Bilderbergergruppa, en hemmelig organisasjon som jobber for å samle Europa. Både Jens Stoltenberg, Jan Pettersen, Gro Harlem Brundtland m.fl. er med i denne hemmelige organisasjonen. De forsøker å sette sine partier opp mot hverandre, men enten det blir Arbeiderpartiet eller Høyre som vil styre, så jobber de for samme sak, nemlig å få Norge inn i EU.

Bilderbergerne har samling en eller to ganger i året. Etter disse møtene drar partilederne hjem og forsøker å spille ut Bilderbergernes strategi i sitt eget land. Når en vet hvem som er med, så vil en lettere forstå deres argumenter, når de snakker om solidaritet, flertallsbeslutninger, global plan, europeisk enhet, felles forsvar, internasjonale lover og beslutninger, at vi må stå sammen for å redde vår klode (etter først å ha ødelagt den) osv.

Når vi nevner navn i denne forbindelse, så er det ikke for å henge ut folk, men det er greit å vite hvilken bakgrunn lederne har når de uttaler seg og tar konklusjoner. Vi har medfølelse med de menneskene som har kommet inn i båndene til de hemmelige organisasjonene. De vet nemlig ikke hva de går til, når de aksepterer slike innbydelser.

Når de holder på med noe hemmelig, da er det noe som skjules. Det foregår noe bak kulissene som folket bør få vite! Ledere som tar del i slike hemmelige møter er ikke lengre frie.Nå håper vi at flere kan løsrive seg fra de båndene som binder dem, og fortelle sannheten om elitens planer for å samle Europa og å binde nasjonene på hele kloden gjennom et internasjonalt lovverk.

Hvorfor svikter også massemedia sin oppgave og skjuler sannheten om Bilderbergernes planer og hemmelige møter?

Nye forsøk

For å få Norge inn i EU, klekkes det ut stadig nye ideer. Nå skal folket ved kommende EU-avstemning ikke si "ja" eller "nei" til EU. Nå vil Europabevegelsens tilhengere på Stortinget i første omgang spørre folket om de skal "sende en søknad om EU-medlemskap". Det er en lumsk og smart måte å gjøre det på. Kanskje flere tenker slik at "det er ikke så farlig om vi sender en søknad. Da får vi se om vi kommer inn." Men da har politikerne fått et grep på folket. Da vil argumentene lyde omtrent slik: "Nå har vi fått klarsignal fra Brüssel. Nå har vi fått ja. Nå må vi benytte sjansen! Du ser, når de først har fått lillefingeren, vil de snart ha hele hånden.

Det er mye som taler for at hvis ikke NEI TIL EU forteller velgerne at flere Norske politikere og samfunnsledere er med i Europabevegelsen og i hemmelige organisasjoner, som jobber for å få Norge under fremmed herredømme - styrt av katolske krefter, ja, da ser det ut for at vi som en nasjon vil tape neste EU-valg.

"Vil ja-sida ha omkamp, skal dei sanneleg få det", sier ei kampklar Marit Arnstad (Sp). "Argumentene til Nei-sida bør være de samme som for åtte år siden", mener Arnstad. Men hvis ikke nye og avslørende opplysninger blir framsatt om hvilke krefter som står bak denne maktblokken i Europa, så er det fare for at Ja-sida vinner neste valg.

Undertegnede har både sendt hefter, brosjyrer og EU-video til flere EU motstandere og ledere, med ingen tør å ta opp argumentene som ville avsløre hvilke krefter som ligger bak den Europeiske maktblokken. Hvis ikke dette blir gjort, kommer det norske folket til å oppdage sannhetene for seint. Alle argumentene bør fram før valget, slik at det norske folket ikke blir ført bak lyset.

Vi i Kristen Informasjonstjeneste vil - med Guds hjelp - forsøke å være med å la folket forstå at den katolske Kirke med sine støttespillere ønsker å gjenvinne makten igjen i Europa, og dette gjør den bl.a. gjennom den Europeiske Unionen. Vi ønsker å klargjøre kreftene som er bak denne blokkdannelsen. Vi er enig med Luther og reformatorene som sa at alle Bibelens kjennetegn på Antikrist passer på Paven. Bibelen sier at denne maktfaktoren som har hatt makt (i Middelalderen), skulle få et dødssår (da paven ble tatt til fange av Napoleon i 1798), men at "dødssåret" vil lege seg igjen. Dødssåret vil lege seg ved at pavemakten vil gjenvinne sin makt igjen. Ja, det står at hele verden vil undre seg og følge etter denne maktfaktoren. (Åpenbaringsbokens 13. kapittel, versene 3-10). Bibelen gjør det klart at det er bare en liten rest som ikke vil bøye seg for denne forførende maktfaktoren. De vil heller følge Guds bud enn menneskebud, når menneskebudene strider mot Guds bud. De vil ha Jesu tro og følge Ham. (Åp. 13. 9-10; Åp. 14.12 og 1. Pet. 2. 21). De vil bevare- og ha den kristne frihet og den protestantiske frihet, og ikke bli styrt av et mangfoldig katolsk preget lovverk.

Hvis ikke NEI TIL EU er villig til å gå bakom kulissene og se hva som foregår og informere folket om dette, så blir det mest sannsynlig bare en (1) folkeavstemning til, for vinner Europabevegelsen og dets støttespillere nå, ja , da blir det ikke noen flere avstemninger, for medlemskapet er "for ubegrenset tid", nærmest evigvarende og uopphørlig. Derfor er det ikke slik som Gro Harlem Brundtland sa det foran siste folkeavstemning. Hvis vi vil ut igjen, så kan vi bare si "bye, bye" og så er vi fri. Nei, slike billige argumenter må vi ikke falle for. Da kunne Sverige ha meldt seg ut igjen nå, for nå er de fleste der imot EU, men når folket engang har sagt ja, da er de låst i EU-lenken. Vil en ut igjen da, ja, da blir det skikkelig bråk.

Friheten er i fare! Vi må velge den protestantiske frihet eller å bli underlagt et katolskstyrt EUROPAS FORENTE STATER, som vil styre oss med et mangfoldig lovverk.

Vi har laget heftet "Eliten strammer grepet" med tanke på dette EU-valget. Dette heftet inneholder mye avslørende info om emnet, som vanligvis ikke kommer fram i massemedia. Nå håper vi at flere kan være med å sponse, slik at vi kan få trykt opp og delt ut titusenvis, ja hundretusenvis av dette heftet. Det er bedre å være i forkant med informasjon, for når selve EU-kampen begynner, vil de fleste argumentene bare drukne i mengden. Vi vil også trykke opp denne folderen i flere tusen eksemplarer. Si bare ifra hvis du vil være med å dele ut. Hvis ikke håper vi at du kan gi en pengestøtte på post-eller bank-nummeret nedenfor, slik at det kan bli trykt opp og delt ut titusenvis, ja hundretusenvis eksemplarer, nå, slik at viktige argumenter kan komme fram i debattene før EU-valget.

EU ble dannet av katolikker

Som vi allerede har sett var sterke katolske personligheter sentrale i dannelsen av dagens EU. Sveriges ambassadør ved Vatikanet, sier rett ut at EU ble dannet av katolikker. Han sier det slik: "Vi skal komme ihu at EU en gang ble grunnlagt av veldig hengivne katolikker, som (tyskeren) Adenauer, (franskmannen) Schumann og (italieneren) De Gasperi. Alle satte opp Europas enhet som mål." (Sydsvenskan, 16. okt. 1991).

EU har hele tiden vært dominert av katolske menn. Systemet er laget slik at enkeltnasjonene må innrette seg etter de lovene som fattes i Brüssel. Hvis Norge blir underlagt dette katolsk-dominerte systemet, blir vi styrt av katolske krefter, med et meget omfattende lovverk, et lovverk som vil binde oss på hender og føtter. Det protestantiske Norge vil bli styrt av katolikker. Etter at de nye landene kom inn i EU i 2003, består EU av under 20 % protestanter. Katolikkene har styringen.

Politisk innflytelse

Hvilken rolle spiller så den Katolske Kirke på den europeiske politiske scene? La oss her trekke fram noen fakta - og vi lar katolikkene selv få ordet. "Mange ikke-katolikker frykter oss som en politisk organisasjon, og er redde for at den katolske kirke skal dominere og herske; vi arbeider i stillhet, med alvor, og effektivt kan jeg si, for å nå nettopp det målet." (Fra det katolske bladet The Missionary, juni 1909, s. 69). Denne uttalsen er en av mange som belyser kirkens engasjement på det politiske plan - og det er nettopp den problemstillingen vi vil trekke fram gjennom denne folderen. Vi advarer mot den situasjonen der kirken vil bruke statsmakten til å framtvinge felles trospunkter, slik den katolske kirke gjorde i Middelalderen. Vi angriper ikke katolikkenes rett til å tro hva de vil. Vi vil derimot advare mot den utviklingen som nå finner sted i Europa, hvor den katolske kirke igjen er i ferd med å gjenvinne makt i Europa.

Den katolske kirke er ikke som andre kirker, den forsøker bevisst å befeste sin plass på det politiske plan:

"Katolikkenes høyeste plikt er å adlyde paven og å forsøke på alle måter, spesielt gjennom stemmeseddelen, effektivt å støtte den katolske politikken i dette landet." (Catholic World, XI, nr. 64, 1870).

"Den katolske kirken kommanderer alle katolikker til å delta i det politiske liv med en spesiell hensikt: "Alle katolikkene må bli aktive elementer i det daglige politiske livet i landet der de bor. Alle katolikker må utøve sin makt for å bidra til at nasjonenes grunnlover blir formet etter prinsippene til den Sanne Kirke." (Pave Leo XIII, hyrdebrev av 1890).

Den katolske kirkes strategi er klar. Den ønsker innflytelse gjennom lovgivende organer. Gjennom politisk innflytelse vil den få religiøs styring.

Forkaster nasjonalstaten

Det er interessant å legge merke til at flere og flere av våre norske politikere faller for den internasjonale modellen der nasjonalstaten underlegges et overnasjonalt maktapparat. Ved å føre oss inn i dette maktapparatet vet de at vi vil miste vår suverenitet, den frihet og det selvstyret som ligger nedfeldt i Grunnloven. La oss se denne situasjonen i relasjon til følgende ord fra katolske kilder:

"Romerkirken er monarkiet som står over alle riker, akkurat som sinnet og sjelen forholder seg til legemet, eller som Gud til verden. Derfor må Romerkirken ikke bare ha åndelig makt, men også den øverste verdslige makt." (pave Leo XIII, hyrdebrev fra 1879). Pave gregory gjentok denne ideen da han sa: "Kirkens makt står over statsmakten" Dr. G. F. van Schulte, professor i kirkerett, erklærte, "All verdslig makt er av det onde, og må derfor underkaste seg Paven." Disse uttalelsene gjør det klinkende klart at denne politiske kirken arbeider for å få makt gjennom kontroll over regjeringer og statsmakter. Den Romersk-Katolske kirke arbeider ut fra den ideen som er formulert i det latinske uttrykket "de jure divino", dvs. kirken har en hellig rett til å herske over hele verden, alle makter og alle mennesker. Den hevder å ha mottatt denne retten fra Gud selv, og vil bruke alle midler for å nå dette målet - globalt overherredømme. Dr. brorson, som var en anerkjent katolsk autoritet, skrev: "Paven har retten til å avsette enhver hersker, når det kreves for den åndelige ordens beste...den makt som ble utøvd av Kirken i Middelalderen var ikke tilranet, den hadde ikke herskernes eller folkets samtykke, men kom og kommer fra den hellige rett, og den som motstår denne, gjør opprør mot kongers konge og herrers herre." (Catholic Review, juni 1851).

Selv om dette er skrevet for en god stund siden, så sier kirken om seg selv at den aldri forandrer seg. Og Dr. Brorson bekrefter denne holdningen slik: "Det som Kirken har gjort, det den åpent eller i det skjulte har støttet i tidligere tider, er nøyaktig hva den kommer til å gjøre, og åpent eller i det skjulte støtte, i fremtiden, dersom de samme omstendigheter oppstår." (Catholic Review, januar 1854).

Vi skal få se at all form for opprør mot denne makten i denne endetiden og all mangel på anerkjennelse av kirkens autoritet - også gjennom EU - vil bli straffet på en eller annen måte.

Maria-flagget

Det er mange som lurer på hvorfor det alltid er 12 stjerner i EU-flagget. Uansett hvor mange medlemsland det er, så vil det alltid være 12 stjerner. Hvorfor? Maria-tilbederne er ikke i tvil. EU-flagget har sin inspirasjon fra Maria-dyrkelsen i den Katolske Kirke. I den Romersk Katolske Kirke

er det de kaller "Himmeldronningen" eller "Maria", med de 12 stjernene rundt hodet et velkjent motiv. Vi finner dette motivet mange steder, bl.a. i mosaikkvinduet i Notre-Dame domkirken i Strasbourg. Maria-symbolet ble - etter mange nedstemte forslag - foreslått av katolikker. At Europarådet godtok "Maria-flagget" på 101 års-dagen for dogmet om Marias ubesmittede unn-fangelse, er neppe en ren tilfeldighet. EF overtok "Maria-flagget" i 1986. I Bibelen, i Åpenbaringsbokens 12. kapittel omtales en kvinne som har 12 stjerner rundt sitt hode. I Bibelen er en kvinne et symbol på en menighet. Det kan være en ren kvinne eller en hor-kvinne (2. Kor 11.2 og Åp. 17. 1-5). De 12 stjernene er et symbol på de 12 apostlene til Jesus, som står som representanter for Guds folk. Den katolske kirke tror at de reprenterer Gud folk. Men Luther og reformatorene hadde en annen mening. Luther sa: "Jeg sa tidligere at paven var Kristi stedfortreder. Nå hevder jeg at han er vår Herres motstander og djevelens apostel." Den katolske kirke står for helt andre verdier enn det Kristus står for. De har innført mange ubibelske skikker og tradisjoner. De har endret Guds ti bud, slik de står i Katekismen (sammenlign med budene i Bibelen i 2. Mos. 20. 3-17). De tror at paven er Kristi stedfortreder på jorden, og at våre bønner skal gå gjennom jomfru Maria, men Jesus sier selv: Jeg er veien sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten gjennom meg). Paven mener han kan tilgi synd, men i Fadervår står sier Jesus at han vil forlate oss vår synd som vi forlater våre syndere. Pavemakten står for så mange ubibelske læresetninger at vi kunne skrive flere sider om det, men det som allerede er nevnt skulle være nok til å forstå at denne maktgiganten ikke representerer Kristus, og slettes ikke pavene som framviser slik en prakt som verden ikke har sett. Sammenlign dette med Kristus som ikke hadde det han kunne helle sitt hode på. Dessuten, de tilber jomfru Maria. At Marias symbol blir brukt i EU-flagget forteller oss at dette er katolikker som står bak dette styresettet. Ønsker du å være med å heise dette katolske Maria-symbolet til topps på flaggstangen din?

Forsonende tone

Siden det Annet Vatikankonsil i 1962-65 har Pavekirken slått an en langt mer forsonende tone - den har tatt på seg en annen kappe. Den kaller nå Protestantene for sine "atskilte brødre". Vi hører ikke så mye om "kjettere" fra reformasjonstiden. Det er et ordtak som sier at "når den katolske kirke er i minoritet, er den snill som et lam. Når den er på likefot, er den lur som en rev. Når den har majoriteten, er den rasende som en tiger." Av denne grunn sier ikke Kirken i dag rett ut hva dens planer innebærer - derfor har vi måttet gå til eldre kilder for å få innblikk i Kirkens strategi. Kirken har hr bekreftet at dens prinsipper står fast og hva den vil gjøre når den får kontroll over statsmakten. Når vi nå står overfor en union som i stadig sterkere grad er basert på katolske styringsprinsipper, vil det være klokt å ta disse momentene med i betraktningen.

Herskere eller tjenere?

Den katolske styringsmodellen er ikke basert på de bibelske prinsippene. Gud elsker menneskene, og ønsker at det selv skal velge hva det skal tro eller mene, derfra kommer ideen om religionsfrihet. Guds kjærlighet er kilden til det menneskesyn der respekt for individet står sentralt. Kun dersom et system er basert på dette prinsipp, kan den størst mulig grad av frihet mellom mennesker og nasjoner på denne jord eksistere.

I dag snakkes det mye om fred. Frihet er selvfølgelig en forutsetning for denne freden. Men frihet - inkludert samvittighetsfrihet - skapes ikke ved sterkere styring og mer sentralisert kontroll, eller tette forbund mellom politiske og/eller religiøse grupper. Frihet må baseres på enkeltmenneskets rett til å velge, mene og tro selv. På denne måten kan menneskene finne den eneste sanne frihet, som mottas idet vi velger å ta imot Jesus Kristus som vår personlige frelser. Derfor, "får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri." (Joh. 8.36).

Gud har gjort alt for at vi skal bli frelst. "For så høyt har Gud elsket verden at Han ga Sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt men ha evig liv." Når vi tar imot dette tilbudet blir livet meningsfyllt. Selv om det stormer rundt omkring oss, kan vi ha fred og frihet i vårt sinn. Jesus Kristus har virkelig vist oss hva sann kjærlighet er. Selv om Han var Gud - fornedret seg og hit kom som et menneske. Han var en tjener og et medmenneske. Han ble kalt synderes og tolleres venn. Han gikk rundt og gjorde godt. Han brydde seg om andre mennesker som led. Han ble prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. Derfor kan han fullt ut frelse alle som kommer til ham med sin synd. Han var ikke ute etter penger og makt. Hvilken kontrast til maktens menn i Brüssel, som former denne maktblokken.

Subsidiaritetsprinsippet

EU styres etter det såkalte subsidiaritetsprinsippet. Dette ordet kommer fra det latinske ordet "subsidium", som betyr "å hjelpe". På norsk kalles dette litt misvisende for nærhetsprinsippet. På den måten ser det ut for at dette styresettet er svært så demokratisk. Men de sakene som ikke kan løses lokalt må avgjøres lengre opp i systemet etter maktelitens regler. På denne måten vil de i periferien "hjelpe" Brüssel å gjennomføre deres lover. Kan man kalle dette for demokrati? I denne modellen er det de sentrale autoritetene - en liten gruppe mennesker - som sitter og lager lover til resten av folket. Og folket må bare innordne seg.

Vi skjønner denne modellen bedre når vi vet at subsidiaritetsprinsippetr ble framsatt av Pave Leo XIII i et hyrdebrev fra 1891. Her fortalte han hvordan verden bør styres, og modellen var subsidiaritetsprinsippet. Dette prinsippet ble 100 år siden gjentatt av pave Johannes Paul II gjennom hyrdebrevet "Centessimus Annus". Dette er en hierarkisk styringsmodell, der eliten med paven på toppen er den lovgivende myndighet. Dette er også EU's modell - katolsk "demokrati"!

Den Romersk-Katolske kirken hever seg med andre ord over alt og alle, og mener seg å være kilden til all makt og autoritet i verden: "Når staten har rettigheter, så har den disse kun fra og med tillatelse fra høyere autoritet, og den autoriteten kan kun komme til uttrykk gjennom Kirken (den katolske); det vil si gjennom den organiske lov som er ufeilbarlig framsatt og er urokkelig, uten hensyn til verdslige konsekvenser." (Catholic World, XI, nr. 64, 1870).

Som mange kanskje allerede forstår, har den nåværende pave, Johannes Paul II en visjon om å samle Europa, fra Atlanterhavet til Ural, under den katolske kirkes hierarkiske maktsystem. Utviklingen til en overnasjonal, politisk union i Europa er i tråd med dens interesser..

EU en miniatyr-modell av den Nye Verdensorden

I dag ser vi med all klarhet at nasjonene samler seg under en Europeisk og global styring. De skal stå sammen gjennom et overnasjonalt og internasjonalt lovverk, skapt av verdens-herskerne. I denne forbindelse er det verd å legge merke til at Bibelen sier at verdens krefter vil samle seg i endetiden. Ja, det står at de vil være så samlet at de har EN tanke. I dette spillet er den katolske kirke den forførende maktfaktoren, beskrevet som "skjøgen". Andre nasjoner handler med henne, arer av alle slag. Skipsfolkene blir rike av all denne handelen. Den (skjøgen) skjenker jordens makter med sim berusende vin, og de blir ført vill ved hennes trolldom. (Åpenbaringsbokens 17. og 18. kapittel). Skal Norge nå også bli ført vill av skjøgens trolldom? Vil du?

Appell til leserne:

Men kjære leser - fortvil ikke! Selv om det ser ut for at verden går en mørk tid i møte, så fatt mot, for det finnes et håp. Det vi nå har skrevet om - at pavemakten vil gjenvinne makt i Europa og i verden ellers, og at de fleste vil bli ført vill ved hennes trolldom - er forutsagt i Bibelen som noe som vil skje like før Jesus Kristus verdens Frelser kommer igjen og vil avslutte dramaet. Vi går mot historiens klimaks med raske skritt, og hvert menneske vil bli satt på prøve. Hvilken autoritet vil de følge? Gud, Skaperen, som har gitt oss livet, friheten og sannheten, eller den Katolske Kirke (Skjøgen) og hennes skjøgedøtre? Vår bønn er at du må velge livet, det evige livet som vi mottar ved troen på Herren, Jesus Kristus.

Vennlig hilsen Bente og Abel Struksnes


[Tilbake til hovedsiden]


Denne siden tilhører Abel Struksnes. For mer informasjon, skriv til Kristen Informasjonstjeneste, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller send meg en e-mail: abels@online.no