[Klikk her for å gå tilbake til hovedsiden!]

moneyDET ØKONOMISKE KOLLAPSET, 
DET MORALSKE FORFALLET OG
SØNDAGEN SOM EN NASJONAL HVILEDAG

Alle land i verden erfarer nå en økonomisk nedgangstid. Noen snakker om en økonomisk depresjon, andre om et økonomisk kollaps eller en krise. Denne økonomiske depresjonen kom fra USA. Finanseksperter over hele verden som har innsikt i den økonomiske situasjonen er nå overbevist om at at denne økonomiske krisen vil vedvare, at den er global og at den vil bli systematisk. Den økonomiske krisen har allerede skapt en domino-effekt, men vi vil se mer av det i den nære framtiden. Det vil resultere i kaos, ikke bare i USA, men over hele verden.

Situasjonen er den at USA har lånt så mye penger fra det privateide bankselskapet THE FEDERAL RESERVE SYSTEM, som eies av det katolskvennlige Rotchild-dynastiet, som arbeider for den Nye Verdensorden. USA har deltatt i mange kriger i verden, og jo flere kriger de tar del i, jo mere penger må de låne, og jo større blir lånsbyrden. De  har nå innsett at de ikke klarer å betale tilbake disse pengene. Det er ikke bare USA”s regjering som har lånt penger fra bankene, det har også folket gjort. Bankene har ikke mer penger å låne ut, og enketnasjonenes regjeringer gir ut store lån til bankene for å få dem til å overleve. Noen banker har allerede gått falitt.

De forskjellige regjeringene i verden gir også nå store pengesummer til industriforetak som også står på randen til å kollapsere. Noen klarer seg, og noen må stenge dørene. Nå har krakket kommet, og dette får nå verdensvide konsekvenser.
Det ser ut for at det økonomiske kollapset i USA vil dra ned aksjemarkedet i verden, slik at aksjene blir lite verd. Alt for mange har gått på limpinnen og tatt store banklån når renten var lav, men nå vil renten gradvis stige til nye høyder. Matvarer og andre varer vil stige i pris til kanskje det mangedobbelte, sammenlignet med dagens priser. Ja, prisstigningen har allerede begynt, og rentestigningen vil også gradvis stige, selv om de nå forsøker å holde renten nede.
Snart begynner vi å se fordelene av de rådene som er gitt tidligere, at vi ikke kan stole på aksjemarkedet, at en ikke bør ha lån, for låntageren er lovgiverens trell, og at en bør flytte ut på landet hvor en kan dyrke sine egne produkter og nyte Guds frie natur.

Det var også en økonomiske krise i 1929, men den krisen som nå har begynt, blir mest sannsynlig mye verre. Det vil trolig bli en global system-krise, som vil ødelegge den måten å arbeide på som verdens ledere har lagt opp til. Transporten vil bli delvis lammet eller bryte sammen, fordi oljeprisene vil stige, og sammen med dette vil folk – spesielt i byene - ikke få den maten de er vant til å få. Og når det blir lite mat, da blir det opprør og nye kriser.
Nå er tiden til å selge huset som du har i byen og gjøre deg gjeldfri. Samtidig bør du finne et sted på landet. Hvis du har store lån og fortsatt bor i byen, så vil du mest sannsynlig miste både huset, bilen osv. Hvis du selger nå, kan du leie et hus på landet billig, eller kjøpe et billig hus. Det lønner seg kanskje å leie et hus først og deretter kjøpe når prisene på boliger går ned? Alle som nå ser fordelene ved å flytte ut på landet bør overveie sine trekk nøye, slik at det de gjør kan lykkes og bli til velsignelse.

Mange religiøse ledere, politiske ledere, pluss det alminnelige menneske mener at vi har overtrått naturlovene. Som en følge av dette har vi katastrofer, branner, jordskjelv, sykloner osv. Noen mener  at vi har forlatt Guds vei, og at vi må tilbake til Guds ti bud, for å få Guds velsignelse. Det er i denne forbindelse at de vil innføre søndagen som hviledag, for de sier: Vi må få Guds velsignelse tilbake, slik at nasjonene kan reddes. Det er bra de ser fordelene med å opphøye hviledagen, men feilen er at de vil opphøye den ubibelske hviledagen, søndag, oppstandelsesdagen, den første dagen i uken. Hviledagen har sin opprinnelse fra Skapelsen og ikke fra Jesu oppstandelse (1. Mos. 2. 1-3; 2. Mos. 20. 3-17). Jesu død og oppstandelse minnes vi i nattverden og i dåpen (Rom. 6. 3-6).
I dag forsøker lederne i USA å finne momenter som kan binde nasjonene og verden sammen. Søndagen som hviledag er noe som katolikker og de fleste protestanter kan samle seg om. Mange medlemmer i den amerikanske Kongressen vet dette.  Den som ivrer sterkest for å innskjerpe søndagen som hviledag, er pave Benedict XVI. I dag reiser han rundt i verden og opphøyer søndagen som hviledag. Han sier bl.a. at tilbedelse på søndagen er nødvendig for alle, og at uten søndags-tilbedelse kan vi ikke leve. Han appelerer også til folk i Europa til å gå tilbake til de kristne røttene og forsvare tradisjonelle verdier. Han snakker om tradisjonelle verdier, som er noe annet enn Bibelske verdier. Søndagen som hviledag er tradisjonelle verdier, men lørdagen eller sabbaten som hviledag er Bibelske verdier.
Da pave Benedict XVI var i USA i april 2008, snakket han med de store kristne grupperingene , slik som THE CHRISTIAN COALITION, THE CHRISTIAN CHURCHES TOGETHER og CATHOLIC CAMPAIGN FOR AMERICA. Alle disse arbeider for å innskjerpe søndagen som hviledag i USA. Den største av disse, THE CHRISTIAN COALITION, har et program på 10 punkter, og punkt nummer 7 lyder slik: ”I hele landet må en nasjonal hviledag bli opphøyet av regjeringen og industriforetak og forretningsstanden.”

moneyMange har påstått at noe slikt aldri ville bli aktuelt, fordi Grunnloven i USA sier at Kongressen ikke skal lage noen lover som har med religion å gjøre, men nå vet vi at dette spørsmålet er på dagsorden igjen. I 1888 forsøkte noen kongressmenn å innføre en søndagslov i USA, men den gangen ble det nedstemt. Nå kommer dette forslaget opp, men denne gangen fra visse grupperinger av folket.
En annen stor organisasjon, THE TEN COMMANDMENTS COMMISSION arbeider også for å innføre de ubibelske katekismebudene, inkludert søndagen som hviledag. (Sammenlign selv katekismebudene med Guds ti bud i 2. Mosebok 20.3-17).

Da denne samme paven, Benedict XVI, var på besøk i USA i april 2008, henvendte Kardinalen i Chicago, Francis George, seg til paven på vegne av de katolske lederne i Amerika.Han framla en liste over deres og Vatikanets felles prioriteringer i de neste årene. En av disse punktene var ”å styrke troen ved å praktisere sakramentene og å helligholde Søndagen som tilbedelsesdag.”
For over 100 år siden, nærmere bestemt den 2. mai, 1893, skrev Ellen G. White følgende: ”Befolkningen i de Forente Stater har vært et privilegert folk. Men når de innskrenker religionsfriheten, overgir protestantismen og samtykker med pavedømmet, vil målet for deres skyld bli fullt, og nasjonalt frafall vil bli registrert i himmelens bøker. Følgen av dette frafall vil bli nasjonal ruin.”
Den samme forfatterinnen skriver også: ”Når Amerika, religionsfrihetens land, en gang slutter seg sammen med pavemakten for å undertrykke samvittigheten og tvinge mennesker til å hedre den falske sabbaten, blir befolkningen i hvert land på jorden ledet til å følge dets eksempel. Selv om Amerika vil lede an, vil den samme krise ramme vårt folk i alle deler av verden.”
Når USA innfører søndagen som hviledag ved påbud eller lov, vil de innføre det Bibelen kaller for ”dyrets merke”, slik Bibelen har fortalt på forhånd. 
På internettsiden www.endtime.net kan alle lese og se at alle kjennetegnene på ”dyret” i Åpenbaringsbokens 13. kapittel, versene 1-10, peker på pavemakten. Den katolske kirke sier også i sine egne publikasjoner at søndagen er et merke på deres makt og autoritet. Pavemakten = dyret, og de har et merke=søndagen som hviledag. Derfor blir pavemaktens søndagshviledag = dyrets merke. Siden Gud fordrer tilbedelse på Bibelen syvende dag, sabbaten, og pavemakten og frafallen protestantisme fordrer tilbedelse på Bibelens 1. dag i uken, søndag, så må vi velge hvem vi skal ha som vår autoritet. Når søndagen som hviledag blir innsatt med tvang, påbud eller lov, da er dette med ”dyrets merke” et faktum. Bibelen sier at dette vil bli den siste testen før Jesus Kristus kommer igjen.

moneyVi ser hvordan USA og Vatikanet samarbeider, og snart vil USA hjelpe pavemakten med å innføre ”dyrets merke”. Siden dette er den siste store testen før Jesus Kristus kommer igjen, står vi derfor nær slutten på denne jordens historie. Djevelen har fått utspilt sine kort, og fått vist hva han står for, og Gud har vært nådig og tålmodig og latt både Satan og alle mennesker få gjøre sine valg i livet. Nå vil Han snart gripe inn å utfri sitt folk. Men før dette skjer vil Satan utføre sin ødeleggende makt. Vi vil oppleve ulykker og katastrofer på sjø og land, store branner, tornadoer, sykloner, havet vil stige, oversvømmelser, økonomiske katastrofer, jordskjelv, flodbølger, tørke, hungersnød, et enda større moralsk forfall. Ja, Bibelen sier at det vil bli som på Sodoma og Noahs tid, hvor umoralen blomstret på det seksuelle området. De hadde seksuell omgang med den de hadde lyst til. Slik er det også nå, hvor mennesker, makter og myndigheter stort sett ikke lenger respekterer Guds Ord. Den nye ekteskapsloven er et tydelig bevis på dette. Men Bibelen er tydelig. Den sier nemlig at ”Gud skapte menneskene til mann og kvinne”. Selve naturen tilsier at mennesket er skapt til mann og kvinne. Det er de som kan formere seg på en naturlig måte. Videre leser vi at ”derfor skal mannen forlate mor og far og holde seg til sin hustru, og de skal være ett kjød.”  ”Hvis en mann ligger med en mann slik som han ligger med en kvinne, har de begge gjort noe avskyelig.” ”For til og med deres kvinner byttet ut det naturlige samliv med et som er i strid med naturen. Det samme gjorde også mennene. De forlot det naturlige samliv med kvinnen, og de ble opptent i sin lyst etter hverandre, så menn drev skammelig utukt med menn. Og den velfortjente straffen fikk de på seg selv.” ”Vet dere ikke at de urettferdige ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken de som lever i hor, eller avgudsdyrkere eller  ekteskapsbrytere eller menn som lar seg bruke til unaturlig utukt med menn, eller tyver eller grådige eller drukkenbolter eller spottere eller pengeutpressere skal arve Guds rike.” (Matt. 19.4; 1. Mos. 2. 24; 2. Mos. 20. 14; 3. Mos. 20. 13; Rom. 2. 26-27; 1. Kor. 6. 8-11). Samtidig som umoralen tiltar, vil vi også oppleve at evangeliet blir forkynt som et vitnesbyrd til hele verden, pluss oppfyllelsen av dette med  ”dyrets merke” (Åp. 13. 15-16 +14. 6-12). vil enden komme!

Både kongressmenn, religiøse ledere og alle de som arbeider for søndagen som nasjonal hviledag i USA, bruker nå alle knep for å nå fram med sine argumenter. De vet at frykt vil hjelpe folk til å ta et standpunkt. I sin argumentasjon bruker de frykt for global klimaendring, frykt for terrorisme, frykt for katastrofer, frykt for Guds straffedommer (hvis de ikke holder søndagen som hviledag).

Vi lever alle i den ”siste time” av denne verdens historie. Vi lever i dommens time, hvor Gud skal gjøre regnskap og bestemme hvem som skal bli frelst og hvem som vil gå fortapt. Har vi ydmyket oss for Gud, lagt vår synd på Jesus, slik at vi har fått syndernes forlatelse, og bedt om kraft til å vandre med Jesus i hverdagen, så trenger vi ikke å frykte for framtiden.
Når vi vet at mennesker er på vei mot et stup, så må de advares. Men de politiske og religiøse lederne advarer oss ikke om den kommende krise. I alle fall så burde vi forvente at de religiøse lederne var våkne, men de roper ”fred og ingen fare”. Denne holdningen sløver også ned folket.  Dette er en underlig situasjon. Her lever vi i den tiden hvor Bibelens endetidsprofetier går i oppfyllelse rett foran våre øyne, og likevel forkynner prestene et behagelig budskap. Men folk må vekkes opp for den kommende krise, slik at de kan berede seg både åndelig og fysisk. Nå er tiden hvor vi må rope til Gud om nåde. Nå er tiden hvor vi må rense våre hjerter i lydighet til Kristus. Nå er tiden hvor vi må be om kraft til å leve rett for Gud, slik at Åndens frukter kan framkomme i våre liv, slike karaktertrekk som kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet o.l. (Gal. 5.22). Vi trenger alle sammen Åndens kraft for å leve rett for Gud, og være Hans representanter i denne endetiden! Vi skal være Guds vitner, ikke i egen kraft, men i Hans kraft som virker i oss til å ville å virke etter Hans velbehag (Fil. 2. 13). Vår evige skjebne avhenger av om vi nå tar et fast og avgjort standpunkt for Jesus Kristus.

Min venn! Dyrets merke kommer snart. Verdens ende vil komme raskere enn mange tror. Enden er nær. Forvirring vil fylle jorden, og store endringer og kriser vil snart komme over hele jorden. Dette må ikke komme som noen overraskelse på oss, for Bibelen har fortalt oss i grove trekk hva som vil skje.
Den kommende søndags-lov er dårlige nyheter, fordi denne loven vil presse folk til å akseptere den falske sabbaten, søndagen. Det vil bli slutt på samvittighetsfriheten, og en forfølgelse av Guds folk, som ikke vil akseptere den falske søndags-sabbaten, vil igjen blusse opp, slik det var i middelalderen, hvor den katolske kirke forfulgte annerledes kristne. Nå vil de få hjelp fra frafalne protestanter, internasjonale lover, ”hatlover”, diskrimineringslover”, makter og myndigheter ++
På den andre side: Dette at ”dyrets merke” kommer er gode nyheter fordi det viser at Jesu gjenkomst er nær ved døren.
Hvis du føler at du ikke er rede, så er dette tiden til å berede ditt liv for Jesu gjenkomst!

Vennlig hilsen Abel Struksnæs


[Tilbake til hovedsiden]


Denne siden tilhører Abel Struksnes. For mer informasjon, skriv til Kristen Informasjonstjeneste, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller send meg en e-mail: abels@online.no