[Klikk her for å gå tilbake til hovedsiden!]

economical collapseDET ØKONOMISKE KOLLAPSET KOM
- men det blir verre, mye verre!

Noen overskrifter i avisene:

Kollaps
Katastrofe
Kalddusj
Alt faller
Tvunget til å selge
Panikken sprer seg
Som en snøball som ruller ned en fjellskrent
Finanskrisens verste dag
Europeiske banker går over ende
Renten fortsetter å stige raskt
Uroen er sterkere enn jeg hadde trodd
Lammes av frykt for nye kollapser

Dette er bare noen av de overskriftene som forteller litt om det økonomiske kollapset. Staten kjøper opp private banker, og får mer og mer styring og makt. Alt blir mer statlig styrt og globalt styrt. Det økonomiske kollapset setter fart i planene om Den Nye Verdensorden. Den søkkrike David Rockefeller, som også arbeider for Den Nye Verdensorden sammen med Rotchild og de andre globalistene har sagt: „Vi er på randen av en global omstrukturering. Det vi trenger er en stor krise, og nasjonene vil akseptere en Ny Verdens Orden.“ Nå sier statsministeren i England, Gordon Brown og mange andre globalister: Vi må ha en ny økonomisk verdensorden.
Vi husker det gamle ordtaket ORDO AB CHAO, som betyr ORDEN UT AV KAOS. Først må de få til et kaos. Ut av dette kaoset vil makteliten i verden lage EN NY ORDEN - EN NY VERDENSORDEN. Derfor må vi vente oss enda mer kaos. Målet er at menneskene skal forstå at løsningen på de store problemene er EN GLOBAL STYRING gjennom OVERNASJONALE INTERNASJONALE LOVER. Det blir da en enda sterkere sentralisering, også i banksystemet. De vil ha færre banker, de vil ha deres sentraliserte internasjonale banker. Noen få mennesker får mer makt. Bibelen forteller at det er SKJØGEN, et bilde på den katolske kirke som har kongedømme over kongene på jorden (Åp. 17.18), og stormennene og kjøpmennene blir ført vill av Skjøgens trolldom (Åp. 18. 23). Skjøgen har en smart strategi som stormennene og kjøpmennene ikke ser.

MEN DET BLIR VERRE
Vi har i lang tid forstått at det ville komme et økonomisk kaos, ikke fordi vi er kloke, men fordi vi har sett at den økonomiske situasjonen i USA har blitt stadig verre. Fordi vi tror at vi lever i endetiden, så er det også forutsagt i  Bibelen at det vil bli et globalt økonomisk kaos i endens siste tid. Et slikt kollaps har bygd seg opp over tid, og plutselig så er de første veene her.

Det vi opplever nå er bare en start på noe som vil bli mye verre - i endens aller siste tid. Nå forsøker de å pynte på økonomien ved å pøse inn en masse penger, men det vil virke omtrent som om en setter en plasterlapp over et sår som ikke er renset. Det ser bra ut en stund, men verkebyllen vil presse seg fram under og ved siden av plasteret, og alle vil forstå at her er det et underliggende problem. Vi leser om hvordan den økonomiske situasjonen vil bli i endens siste tid - som ikke kan være så veldig langt borte: „Og kongene på jorden, som har drevet hor og levd i vellevnet med henne (Skjøgen = den Katolske Kirke), skal gråte og jamre seg over henne, når de ser røken av hennes brann, mens de står langt borte av frykt for hennes pine, og de skal si: Ve, ve, du store by Babylon, du sterke by, at din dom er kommet i én time! Og kjøpmennene på jorden skal gråte og sørge over henne, fordi ingen mere kjøper deres skipsladnininger.“ (Åp. 18. 9-11). Her er det tale om det siste store fullstendige økonomiske vedvarende kollapset, som kommer like før Jesus Kristus, verdens frelser kommer igjen. Nå er USA i lomma på det privateide bankselskapet THE FEDERAL RESERVE SYSTEM. USA har lånt så mye penger fra dem, at de har ingen sjanser til å betale tilbake disse lånene. Det er den nevnte privateide banken som trykker dollarseddelen, men ut fra de opplysningene vi har, så begynte den amerikanske regjeringen selv å trykke opp ekstra mange dollarsedler fra og med april 2006. Det sies at en slik handling er det samme som å gjøre/begå et nasjonalt selvmord. Eksperter mente da at det ville gå 2-2 1/2 år, toppen 3 år før det ville komme et økonomisk kollaps i USA. Denne ressoneringen har holdt mål. Nå har denne økonomiske krisen kommet.

federal reserveMen det er mer: USA har solgt sitt gull til det gigantiske amerikanske banksystemet, THE FEDERAL RESERVE SYSTEM, som eies av Rotshild-dynastiet. Det er mye som tyder på at det er nære forbindelser mellom Vatikanet og Rotchild, ja, noen mener til og med at The Federal Reserve System er Vatikanets „finansmann“ i USA. Det Jødiske leksikonet sier at „Rotchild familien har i lengre tid vært et verge for Vatikanets rikdom... Tidlig i det 19. århundre kom paven til Rotchild-familien for å låne penger, og en journalist sa sarkastisk at „Rotchild har kysset pavens hånd.“ (Jewish Encyclica, vol. 2, s. 497). Forsker Eustace Mullins skriver at ”Rotchild tok over alle de verdifulle finansielle virksomhetene for Vatikanet i 1823. I dag er Vatikanets store bank og finansielle handelsvirksomhet et utstrakt system føyd sammen med Rotchild og resten av det Internasjonale bank-systemet.“ (Top 13 Illuminati Bloodlines, s. 154). Andre kilder, slik som bl.a.de to videoene som heter Money Masters, forteller om at Rotchild kan styre oppgangstider og nedgangstider, gjennom visse trekk med pengene. Nå øser Rotchild og deres banksystem inn penger fra alle land. Det er også bemerkelsesverdig at Norge også nå har solgt nesten alt gullet. Det er bare noen få kilo igjen. Mest sannsynlig er dette solgt til Rotchild sin bank i London. Etter våre opplysninger eier Rotchild følgende banker:

· Rothschild Bank of London
· Warburg Bank of Hamburg
· Rothschild Bank of Berlin
· Lehman Brothers of New York
· Lazard Brothers of Paris
· Kuhn Loeb Bank of New York
· Israel Moses Seif Banks of Italy
· Goldman, Sachs of New York
· Warburg Bank of Amsterdam
· Chase Manhattan Bank of New York (sammen med R. Rockefeller)

Nå er det folket, industrien, bankene og nasjonene som tappes for penger, og alle blir bundet opp i nye internasjonale lover som binder oss på hender og føtter. Snart vil vi oppleve sannheten av disse ordene, men Bibelen sier at til slutt vil heller ikke Skjøgen ha kontroll over sine midler. Hun (Skjøgen = den Katolske Kirke) vil også til slutt gå fallit. Vi står derfor snart ovenfor en systemkrise. Bibelen sier at hennes dom er kommet på én time. „Kjøpmennene på jorden skal gråte og sørge over henne, fordi ingen mere kjøper deres skipsladnininger...De som ble rike ved henne, skal stå på avstand av frykt for hennes plage og gråte og klage. Og de sier: ‘Ve, ve den store byen som var kledd i fint lin, purpur-rødt og skarlagen og smykket med gull og kostbare steiner og perler! For på én time ble hele denne store rikdommen ødelagt.’“ Åp. 18. 9-17.

Bibelen beskriver endetidssituasjonen også slik: ” Og nå, dere rike; Gråt og jamre dere over deres ulykke, som kommer over dere! Deres rikdom er råtnet, og deres klær er blitt møllspist; deres gull og sølv er rustet bort, og rusten på det skal være til vitnesbyrd mot dere og ete opp kjøttet deres som ild. Dere har samlet skatter i de siste dager! Se, lønnen til arbeiderne som har høstet åkrene deres, den lønnen dere har holdt tilbake ved bedrageri, roper ut. Og ropene fra høstarbeiderne har nådd Herren Sebaots ører. Dere har levd i nytelse og luksus på jorden. Dere har fetet hjertene deres som på slaktedagen. Dere har dømt, dere har drept den rettferdige. Han kan ikke stå seg imot dere. Vær da tålmodige, brødre, helt til Herrens gjenkomst. Se hvordan bonden venter på jordens dyrebare grøde! Han venter tålmodig på den til den får tidligregn og senregn. Vær også dere tålmodige! Styrk hjertene deres, for Herrens gjenkomst er nær.” (Jakobs brev 5,1-8).

Snart vil det ikke bare bli en system-krise på det økonomiske området, men vi vil også snart oppleve en mat-krise, en olje-krise og kriser på nesten alle områder. Matreservene er omtrent tomme.

Vi er også inne i et forferdelig kontrollsamfunn. Verdens-eliten mener det er for mange folk å holde kontroll over, så snart vil mange forsvinne i kriger, opprør og uroligheter. Planene er lagt, når tiden er inne, så settes de ut i livet. Vårt eneste sikre vern er i Jesus Kristus. Har vi Ham, så har vi livet, selv om de skulle ta vårt liv (1. Joh. 5. 12). Men forbered deg på vanskelige tider. Ikke minst - flytt på landet!

Men før denne siste system-krisen kommer, vil vi oppleve denne testen angående „dyrets merke“. Det er i slutten av denne testen at det økonomiske systemet vil bryte sammen. Ellen G. White skriver så riktig at når USA en gang vil innføre dyrets merke, pavemaktens ubibelske hviledag med lov eller tvang, da vil Guds velsignelser bli tatt bort fra denne nasjonen. Følgen av dette religiøse maktmisbruket vil resultere i en nasjonal ruin. Så den store nasjonale ruinen vil komme etter denne testen om „dyrets merke“. Dyrets merke er en test på om vi vil tilbe Gud som skaper eller om vi vil tilbe dyret og ta dets merke. Vi har derfor ennå en kort nådetid, før det helt bryter sammen.
Det er mye som tyder på at den tredje verdenskrig har begynt. Nasjonene blir okkupert gjennom internasjonale lover som overstyrer de nasjonale lovene. Dette er en stille okkupasjon, en stille krig foreløpig, men snart vil det internasjonale kontroll-lovverket settes ut i praksis, og da vil alle føle slaveriet på kroppen, spesielt de som ikke aksepterer maktelitens ordre. Vi blir slaver under deres lovverk. Friheten knebles. Vi ser denne tendensen allerede. Her i Europa skal EU lover styre over medlemstatenes lover, og nå vil vi mer og mer se at flere og flere internasjonale lover vil komme, som overstyrer de nasjonale lovene. Stat og kirke vil gå sammen, også i USA. De religiøse kreftene vil få hjelp fra staten til å innføre religiøse lover – til å innføre ”dyrets merke”. Dette er elitens planer, noe vi har redegjort for i mange år, men nå vil alle, enten de tror det eller ikke erfare at det blir slik. Vi er inne i hekseriet snart, når lovene snart blir håndhevet og militære og andre hjelperedskaper settes inn for å få kontroll over folket.

Det økonomiske kollapsen viser at vi  ikke kan  stole på mennesker eller penger. Penger er snart like mye verdt som en røyk som forsvinner. De virkelige verdiene finnes i Jesus Kristus. Han kan vi stole på. Han er den samme i dag og i går, ja, til evig tid! (Heb. 13.8).

Med vennlig hilsen Bente og Abel Struksnes


[Tilbake til hovedsiden]


Denne siden tilhører Abel Struksnes. For mer informasjon, skriv til Kristen Informasjonstjeneste, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller send meg en e-mail: abels@online.no