[Klikk her for å gå tilbake til hovedsiden!]

VEIEN TIL HELSE

 • Kreft
 • Nervelidelser
 • Hjerte/kar-sykdommer
 • Virus
 • Infeksjonssykdommer... rammer menneskene.

   

 • Munn og klov-syke
 • Kugalskap
 • Kreft
 • Infeksjonssykdommer... herjer blant dyrene.
 • Vi ser med all tydelighet at det blir mer og mer sykdom blant mennesker og dyr. Hva er årsaken til alle disse sykdommene?

  Både mennesker og dyr lever stort sett mer kunstig enn før. Dyrene står på bås nesten hele året og spiser proteinrik mat for å få stor kjøttvekt. Menneskene sitter foran datamaskinen på jobben og foran TV-skjermen hjemme. De spiser ferdiglaget fet og proteinrik mat, cola, chips, sukkerholdige produkter, røyker og drikker. Skal vi ut en tur, bruker vi gjerne bilen. Hele kroppen mister spenstighet og styrke, og sykdommer framkommer i tidlig alder.

  HVA GJØR VI NÅR VI BLIR SYKE?

  Hva gjør vi når vi blir syke? Forsøker vi å gjøre noe med det selv, eller lar vi andre bestemme over kroppen vår? De fleste går umiddelbart til legen, og lar den bestemme hva som skal gjøres med problemet. Legen gjør gjerne en undersøkelse for å finne ut hvilken lidelse vi har, og desverre får pasienten alt for ofte en resept med seg som forteller at de kan kjøpe kunstige legemidler i form av salver eller piller med mange bivirkninger. Andre får sprøyter som også ofte gir bivirkninger. I mange tilfeller blir pasientene sykemeldt. De går hjem og sitter ofte enda mer foran TV skjermen. Hvis de ikke blir friske etter en stund, får de kanskje enda sterkere og flere piller. Etter en tid kommer bivirkningene av pillene, og så skal vi ha flere piller mot bivirkningene. Dermed er karusellen i gang. Hvor mye gift og narkotiske stoffer som omsettes og som kommer inn i menneskets organisme, som fra før er svak, ja, det vites ikke, men vi snakker om store mengder. Og det oppmuntres til mer bruk av giftige medikamenter helt fra sentralt hold, ikke minst fra verdens helseorganisasjon (WHO). WHO har aldri åpent kritisert legemiddelindustrien for dens grådighet. Tvert imot har WHO-sjef Gro Harlem Brundtland rost legemiddelfirmaene offentlig for «beundringsverdig innsats». Det ser derfor ut til at produksjonen og omsetningen av giftige medikamenter vil nå nye høyder i tiden framover.

  MANGLENDE KUNNSKAP OM KROPPENS FUNKSJON OG NATURENS EGNE LEGEMIDLER

  Det finnes mange samvittighetsfulle leger som virkelig anstrenger seg for å gjøre en god jobb, og ta vare på sine pasienter. Det triste er at det ofte - også blant dem - er en manglende kunnskap om hvordan man kan hjelpe den enkelte til å gjenvinne helsen på en naturlig måte. Riktignok må vi ikke glemme at visse mennesker har organiske lidelser. De kan da mangle stoffer i kroppen, hvor sprøyter og piller kan være livsnødvendige, hvis dette ikke kan løses med naturens egne legemidler. Men generelt sett kan vi slå fast at dagens pille, salve og sprøyte-behandling ikke løser helseproblemet.

  Vi vil igjen presisere at den enkelte først og fremst har et ansvar for å ta vare på den fine kroppen som vi har fått. Når det er gjort, og en ikke finner løsning på helseproblemet, burde legen være den som skulle gi råd om sunnhet og helse ved å prioritere å henvise til naturens egne legemidler.

  Det er også et stort behov for en reform i den offentlige skolen. Barn og ungdom skal lære matematiske og kjemiske formler, men de får alt for lite kunnskap om sin egen kropp.

  HELSE PÅ EN LETTVINT MÅTE?

  Helsekostforretningene begynte forholdsvis bra med mange råprodukter fra naturen. I dag er hyllene mer og mer fylt opp med piller, salver o.l. Menneskene vil helst oppnå helse på en lettvint måte, men det finnes ingen lettvint løsning på et helseproblem. En kan ikke bare ta en pille for sine plager og fortsette å leve som før. Først må en finne årsaken til lidelsen, og så må en endre sine livsvaner slik at helse kan gjenvinnes på en naturlig måte, så langt det er mulig.

  Nå vet vi at matproduktene er fattige på vitaminer, mineraler og sporstoffer, p.g.a. den kunstige måten landbruket drives på. Jorda tæres/pines ut p.g.a. kunstgjødsel og sprøytemidler. Derfor forstår vi at folk vil forsøke å tilføre disse mangelstoffene på en lettvint måte ved å kjøpe piller. Men det er ikke sikkert at alle disse kunstige vitaminene opptas i kroppen. Vi er mest sikre på at enzymer, mineraler og vitaminer gjør sin virkning i kroppen, når de finnes i selve matemnet (råproduktet). Men hvis en ikke får tak i friske, usprøytede frukter og grønnsaker, samt urter, og kroppen lider p.g.a. mangelstoffer, kan en ta kunstige tilskudd som en overgang, inntil en finner en løsning på problemet.

  Problemet er at de fleste synes det er så enkelt bare ta en pille, og dermed fortsetter de gjerne med det. De dårlige spise og livsstils-vanene forblir som de har vært tidligere. Slike mennesker bare lurer seg selv. Sykdom og elendighet vil mest sannsynlig oppstå som følge av det ensidige kostholdet og den dårlige livsstilen. Et tilskudd i form av en pille kan avhjelpe en del av problemet, men den beste løsningen er å endre selve livsstilen.

  FINN ÅRSAKEN TIL PROBLEMET

  Skal en bli helbredet av en sykdom, må en først finne årsaken til lidelsen. Det kan i mange tilfeller være vanskelig, men det er viktig å finne ut av hvor lidelsen har sin rot. Vi snakker da om det fysiske, psykiske, sosiale eller mentale/åndelige planet. Hvis en person lider på det fysiske planet, vil det ofte smitte over på de andre dimensjonene. Ligger lidelsen på det psykiske planet, vil det også virke inn på de andre dimensjonene. Slik kan vi fortsette med alle fire dimensjonene. Et Bibel-ord sier at lider ett lem, så lider de alle. På denne måten forstår vi at kroppen er et hele, og at vi må tenke helhetsterapi når sykdommen skal behandles.

  LEGEMET - ET TEMPEL

  Som en personlig kristen ser jeg at Bibelen gir oss de beste helserådene, som vi ikke har aktet nok på. Ja, de fleste har nærmest neglisjert disse rådene. Nå bør disse komme på banen igjen, for det er noe vi trenger i den kunstige verden vi lever i.

  Bibelen oppfordrer oss til å ta vare på helsen vår. «Du elskede! jeg ber om at du må ha det godt i alle ting og være ved god helse, slik som også din sjel har det godt», skriver apostelen Johannes (3. Joh. 2). «Eller vet dere ikke at legemet deres er et tempel for Den Hellige Ånd, som er i dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke tilhører dere selv? For dere er dyrt kjøpt. Ær da Gud i deres legeme!», skriver Paulus. (1. Kor. 6. 19-20). Så kommer spørsmålet: Hvordan skal jeg ære Gud i mitt legeme? Jo, ved å ta vare på kroppen på beste måte, og leve i pakt med Guds vilje. Både sinn og kropp må være i balanse. Vi oppnår optimal helse når vi er i balanse både på det fysiske, psykiske, sosiale og åndelige planet. Hvordan skal vi oppnå denne balansen? Svaret er enkelt, vi må følge de retningslinjene for helse som Skaperen har gitt oss. Skaperen vet best hvordan skapningen skal fungere optimalt.

  ÅTTE NØKLER TIL GOD HELSE

  Veien til en god helse er nok enklere, og likevel mer sammensatt enn de fleste tenker over. Nå skal vi se litt mer på naturens egne helsemidler. Vi må gå tilbake til naturen og hente helse og styrke der. Guds legemidler er enkle. Frisk luft, aktivitet, solskinn, rent vann, sunn kost, avhold, hvile, indre fred gjennom tillit til Gud - dette er livets sanne legemidler.

  Nøkkel 1: FRISK LUFT

  De fleste, både mennesker og husdyr, lever i usunn luft. De er alt for mye inne i tung luft med lite oksygeninnhold. Under slike forhold blir man lett både blek, tung til sinns og sykelig. De som bor i byene har det enda verre. Der har de dårlig luft både inne og ute. Det er ingen tvil om at livet på landet er en sunnere løsning. Etterhvert som vi går gjennom naturens enkle midler, håper vi du vil oppdage den unike helseinvesteringen det ville være for deg og din familie å flytte til landlige omgivelser, med frisk luft og godt ventilerte hus. Kroppen fungerer bedre, og en blir mer opplagt og klarere i tankene.

  Det er ikke bare å ha tilgang på frisk luft, men skal den utnyttes best mulig i kroppens system er det viktig å lære riktig pusteteknikk. Ikke pust overfladisk, men la luften strømme dypt ned i lungene. Du vil da kunne føle/se hvordan magen beveger seg utover, hver gang du puster inn. Dette kalles abdominal pusteteknikk. Ved å puste på denne måten, får vi mer luft i lungene, og gammel, usunn luft blir skjøvet ut. Riktig åndedrett virker beroligende på nervene, stimulerer appetitten, fremmer fordøyelsen og gir sunn og god søvn.

 • Sov helst med et vindu mer eller mindre åpent!
 • Bruk ikke stramt tøy så du hemmer pusten!
 • Mosjon bør helst foregå i frisk luft!

  Nøkkel 2: AKTIVITET

  Før i tiden var det mye hardt fysisk arbeid som gjorde at menneskene fort ble utslitt. I dag er det mer vanlig at kroppen forfaller på grunn av passivitet. Telefon, fax, internett, bil, tog, fly og annen kommunikasjon, gjør sitt til at folk flest beveger seg lite. Samtidig er det blitt mer stress på arbeidsplassen på grunn av den frie konkurransen. Folk skal være mer effektive, men det holder bare en kort stund. Ensidige arbeidsstillinger gjør også sitt til at folk fort får plager og må sykemeldes.

  Selv om folk arbeidet hardt i gamle dager, hadde de som oftest et allsidig arbeid, mye ute i frisk luft. De ble sterke og tålte mange belastninger. Vi må tilbake til denne arbeidsformen for å gjenvinne helse og styrke i kroppen.

  I dag ser vi i flere land at politikken styres slik at flere små gårdsbruk blir nedlagt. Mange familier flytter inn i byene for å få arbeid. Der har de ikke en eneste grønn flekk til å dyrke på. Har de litt jord, så blir den gjerne brukt til gressplen, blomster og prydbusker. Slike vakre hageflekker er en fryd for øyet, men hvordan skal det gå med de som bor slik til i en kommende krise? De har ikke lært å klare seg mest mulig selv. Derfor vil jeg komme med nok en oppfordring til dere som bor i byen: Tiden er moden til å flytte på landet! Der kan du lære deg og familien til å dyrke deres egne produkter, uten giftige sprøytemidler. I det du arbeider med jorda, får du en fin fysisk aktivitet. Du er ute i frisk luft, holder på med noe nyttig og blir sunn og sterk i kroppen. Dette er god terapi. Du får tankene bort fra deg selv, i det du aktiviserer deg med mange forskjellige gjøremål, og du kan arbeide i det tempoet du selv ønsker.

  Når familien arbeider med jorda, gir også dette et fint sosialt samvær. En lærer også naturen å kjenne, og får mange fine produkter i kjelleren når vinterstormene setter inn. La deg ikke fange inn av nåtidens trend, hvor du skal gå i butikken for å kjøpe nesten alt du trenger. Når krisen kommer, har du snart ikke noe å klare deg med. Du har kommet inn i en felle.

  Bibelen sier at det vil komme en tid da den som ikke vil ta «dyrets merke» ikke kan få kjøpe eller selge. Hva skal du klare deg med da? (Les mer om dette i brosjyren FRIHETEN I FARE!)

  FYSISK AKTIVITET - PSYKISK TERAPI

  Tilbake til emnet om aktivitet. Regelmessig fysisk aktivitet, enten i form av arbeid i hagen eller sykling, gåturer, jogging o.l. gjør at du blir svett og andpusten. Det er naturens beste middel mot stress, spente muskler, søvnløshet og depresjon. I dag er det flere opptreningssentre som bruker fysisk aktivitet som terapi til pasienter med depresjoner og nerveproblemer, i stedet for medikamenter. Derfor; det er bedre å forebygge enn å helbrede.

  Fysisk aktivitet gjør også sitt til at du får svettet ut mange avfallsstoffer fra kroppen. Da fungerer kroppen bedre.

  Regelmessig fysisk aktivitet er også bra som forebyggende tiltak mot benskjørhet. Det er også god terapi for de som har sukkersyke, lavt stoffskifte og hjerte/kar problemer.

  For noen er det en fare å innbille seg selv at det står dårligere til med helsen enn det egentlig gjør. I slike tilfeller ligger hovedproblemet på det psykiske planet. De tror at de har så dårlig helse at de ikke kan gjøre noe nyttig arbeid. Slike mennesker har som oftest lukket seg inne i seg selv. De tenker på sine egne følelser og snakker så mye om sine egne lidelser, prøvelser og sorger, at det er dem det hele dreier seg om. De er ikke i stand til å tenke på noe annet enn seg selv, uansett hvor stort behov andre har for sympati og hjelp. Det finnes et botemiddel for disse som slik er plaget med dårlig helse. Vi finner det i Bibelen. I Jesaias bok, kap. 58 blir vi oppfordret til «å løse de ugudeliges bånd, å sette fri fra åkets tvang... å dele ditt brød med den som sulter, så du leder de omflakkende fattige til ditt hus...» (v. 6-7). Gjør vi dette, er vi blitt lovt en rik velsignelse: «Da skal ditt lys bryte fram som morgenrøden, din legedom skal snart springe ut...» (v.8). Når vi får øynene bort fra oss selv, og begynner å konsentrere oss om å hjelpe andre som er verre stilt, vil det være et vidunderlig botemiddel i kampen mot sykdom.

  Det er også mange mennesker som innbiller seg at enhver ubetydelig anstrengelse vil forårsake sykdom, og de uheldige virkningene framkommer også, fordi man forventer dem. Mange dør av sykdom, hvor årsaken utelukkende er innbilt. Til de som har slike problemer, lyder følgende oppmuntring: Mot, håp, sympati og kjærlighet gir sunnhet og forlenger livet. Tilfredshet og glede er sunnhet for legemet og styrke for sjelen. Takknemlighet, glede, godgjørenhet, tro på Guds kjærlighet og omsorg: disse er sunnhetens sterkeste vern.

  De som har plager kan vende seg til Gud, og Han har lovet å svare. De skal bli lesket midt i tørketiden, og de skal bli som en vannrik hage, hvor vannet aldri tørker.

  Nøkkel 3: SOLSKINN

  Mange av de beste tingene i livet er gratis. Solen er et eksempel. Sol og varme er nødvendig for planter, mennesker og dyr. Så sant det ikke er for varmt, trives de fleste i solen. For å nyttiggjøre oss sollyset, bør vi tilbringe mest mulig tid utendørs. Når solen skinner på huden, dannes det vitamin D i kroppen. Dette vitaminet er nødvendig for at kroppen skal ta til seg kalk. Kalkmangel fører til benskjørhet. Solmangel kan gjøre vondt verre.

  For de som bor på plasser med lite sol; sørg for å få D-vitamin-tilskudd, spesielt i vinter-halvåret.

  Nøkkel 4: RENT VANN

  Rent vann er mangelvare i mange land. Det er en rikdom å bo på landet og ha egen brønn med rikelig og godt vann. Vann brukes som terapi både utvendig og innvendig. Det er uten bivirkninger. Vann kan utnyttes til mange ting. Om sommeren er det mange som oppfriskes med en god svømmetur, enten i ferskvann eller i sjøen. Med en god frottering etterpå er dette fin terapi. Vekselvis varme og kalde bad er også fint for sirkulasjonen.

  Akkurat som lungene skal ha frisk luft, slik må også cellene i kroppen ha rent vann. Vi kan leve noen uker uten mat, men vi kan ikke leve mange dager uten vann. Rent vann og nok vann gjør underverker, hele kroppen fungerer så mye bedre.

  De som vil ha en bra start på dagen, bør begynne med å drikke 2-3 kopper lunkent vann ca. en (halv) time før frokost. Det samme bør gjøres før hvert måltid. Da er magesekken forberedt på mer inntak, og vannet er oppsugd før den faste føden kommer. Når en da tygger maten godt (til «fløte»), slik at den blir blandet med spyttet fra munnhulen, vil det bli en lett og fin fordøyelse i magesekken.

  Hvis du skal drikke mer enn det som er foreslått, noe en bør gjøre, drikk denne væskemengden mellom måltidene. La det gå minst en time etter måltidet før du drikker.

  Ved siden av vann er ren, usukret urtete bra.

  Kroppen inneholder ca. 65% vann, og hjernen ca. 80% vann. Da skjønner vi at det er viktig å drikke mye for at hver enkelt celle og kroppsdel skal fungere optimalt.

  FASTE

  Mange sykdommer har måttet slippe taket ved at en renser kroppen med fastekurer. Giftstoffer og slaggstoffer renses da ut gjennom nyrene, og en føler seg snart som et nytt og bedre menneske etter en slik fastekur. Begynn fasten med lett mat, citrusfrukter, kavringer o.l. og avslutt fasten på samme måte. Drikk mye vann, urtete, renpressede fruktsafter og grønnsakavkok (kraften av grønnsakene), men bland ikke frukt og grønnsakavkok-drikkemåltidene. Ta dem hver for seg, med noen timer imellom. Ta gjerne fire drikkemåltider om dagen ved siden av vann.

  Om du ikke faster mer enn 1-2 dager, gjør dette også godt for kroppen. Slike fastekurer kan med fordel gjennomføres 3-4 ganger pr. år.

  Har du problemer med stoffskiftet, bør du være forsiktig med å faste. Spis da heller mye frukt og grønt.

  Hvis du faster mange dager bør du ta et klyster for å rense tarmen, så avføringen ikke ligger og forråtnes og lager giftvirkninger i kroppen. Ta det første klysteret dagen etter at fasten har begynt. Noen tar klyster allerede første fastedag. Hvis du faster 4-6 dager eller lenger, bør du ta klyster to ganger, med en dags mellomrom.

  Bland en halv til en liter kroppsvarmt vann med en halv ts. salt og to spiseskjeer sitronsaft. Ha denne vesken over i en klyster-beholder. Heng beholderen ca. 1 meter over kroppshøyde.

  Fra beholderen går det en slange med et «munnstykke» (klystertuben). Ha litt olivenolje eller enmyk krem på klystertuben før den stikkes inn i endetarmen. Ligg på venstre side, og før denne sakte, ca 4-5 cm. inn i endetarmen. Ikke tving noe fram! Masser gjerne magen, eller trekk sammen magemusklene for å unngå kramper.

  Når all vesken er innført i endetarmen, fjerner du sakte klystertuben, og blir liggende på venstre side i 5 min. Etter disse 5 min. endrer du posisjon. Masser den nedre, venstre del av magen med den ene hånden, mens du står på knærne, og lar hodet hvile mot gulvet og den andre hånden. Etter ennå 5 min. endrer du igjen stilling. Ligg på ryggen og masser tarmen: Først oppadgående fra venstre, så tvers over mot h°yre, og deretter nedover langs h°yre.

  Etter 5. min. vender du deg over på den høyre siden, og bli liggende i nye 5. min. Stå deretter raskt opp, og gå på toalettet for å få ut vesken, slagget og avføringen.

  Nøkkel 5: SUNN KOST

  I dag ødelegger mange helsen sin med usunn ferdigmat, som har alt for mye sukker, fett og proteiner, kunstige tilsetningstoffer m.m. Gjennom det internasjonale lovverket blir vi påtvunget matsminke i ferdiglaget mat, tildels svært helseskadelige stoffer. De lar business gå foran helse. Resultatet vil bli mer sykdom.

  Vi vil i denne brosjyren oppfordre den enkelte til å gå tilbake til den opprinnelige spiseseddelen, hvor menneskene skulle ernære seg av markens grøde. Veganisk kosthold kaller vi dette i dag. Da ser vi igjen fordelen med det vi tidligere har skrevet om - å bo på landet. Der kan man dyrke sine egne frukter, bær og grønnsaker, uten sprøytemidler, og tilberede maten uten alle E-stoffer og helseskadelige tilsetningsstoffer. Vi burde også bli kjent med legende planter og urter, for de inngår også i denne spiseseddelen. Nøtter, belgfrukter og korn er også viktige ingredienser i et allsidig kosthold.

  KJØTT, MELK OG SUKKER

  I dag blir det mer og mer sykdom blant husdyrene, og mange har oppdaget fordelen ved å slutte å spise kjøtt. Husdyrene står alt for mye inne på bås i usunn luft. De får lite mosjon og dermed dårlig blod. Husdyrene blir også foret med mye proteiner, for at de skal produsere mye melk og for at de raskt skal komme opp i kjøttvekt. Den konsentrerte proteinføden blir for hard belastning for kroppen, og hvis de ikke blir slaktet på et tidlig tidspunkt, blir de ofte syke. Verken melken eller kjøttet fra slike dyr er å anbefale. Det er mye som tyder på at flere av krefttilfellene i dag kommer av kjøttspisning.

  Når vi snakker om melk, er det mye som kan sies. Man har fra barnsben blitt flasket opp med en nokså ensidig melke-propaganda, men i dag har det heldigvis blitt mer og mer opplysning om melkens skadelige virkninger. Mest kjent er nok at den er sterkt allergifremkallende. Noe man tenker mindre over er den hyppige blandingen av sukker og melk som forekommer i et alminnelig kosthold. Sukker og melk kombinert er tilbøylig til å forårsake en gjæringsprosess i magen, som er uheldig for hele systemet.

  Sukker er et rent kullhydrat, uten vitaminer og mineraler. Det svekker motstandskraften i kroppen. Det er bedre med naturlige søtningsmidler, som honning, dadler, rosiner, papaya, mango, banan o.l.

  B 12

  For den som har et veganisk kosthold: Pass på at du får nok B 12 vitamin. Symptomer på B 12 mangel er tretthet og prikking i forskjellige deler i kroppen. Ved mistanke om dette, oppsøk lege og få tatt en blodprøve. Ekstra B 12 kan tilføres kroppen ved å spise f.eks. Bjæst B 12, som du får kjøpt på en helsekostforretning. Noen tar ikke opp B12, og må da ha tilført dette ved hjelp av B 12-innsprøytninger.

  Dyrkes grønnsakene med riktig kompost-jord eller grønngjødsling, er det mange som mener at du vil få nok B 12 i kosten. Du kan også spire forskjellige frø hjemme hos deg selv. Disse spirene inneholder enorme mengder av vitaminer.

  Den sunneste maten får du ved å dyrke dine egne produkter, uten sprøytemidler. Du vil snart lære deg å lage velsmakende retter med store variasjoner. Spis regelmessige måltider, to til tre ganger om dagen, og spis med måte, da vil du ikke bli så tung, verken i sinnet eller i kroppen.

  Nøkkel 6:AVHOLD

  «Misbruk av stimulanser begynner gjerne i hjemmene. Fordøyelsesorganene blir svekket av en krydret og usunn mat, og man får en trang til noe som er enda mer stimulerende. På denne måten blir appetitten opplært til å forlange noe som stadig er sterkere. Trangen til stimulanser kommer hyppigere og blir vanskeligere å motstå. Kroppen blir mer og mer fylt av giftstoffer, og jo mer den blir svekket, desto sterkere blir trangen til slike pirrende midler. Et skritt i feil retning legger veien åpen for det neste. Mange som aldri ville tenke på å sette vin eller sterke drikker på sitt bord, dekker det med retter som skaper en slik tørst etter sterk drikk at det er nesten umulig å unngå fristelsen. Feilaktige spise- og drikkevaner ødelegger helsen og bereder veien for drukkenskap.

  Det ville snart ikke være nødvendig å drive avholdsarbeid dersom den ungdommen som danner og setter sitt preg på ALIGN="JUSTIFY">samfunnet, fikk innpodet de riktige prinsippene om avhold. Foreldre må sette i gang et korstog for avhold i sitt eget hjem og lære barna å følge de riktige prinsippene helt fra de er spebarn. Da kan de ha håp om å se gode resultater.

  Mødre har en stor oppgave i å hjelpe barna til å danne riktige vaner og utvikle en god smak. Oppdra appetitten. Lær barna å avsky stimulanser. Oppdra dem slik at de får moralsk styrke til å motstå det onde som omgir dem. Lær dem til ikke å la seg lede av andre eller gi etter for andres sterke innflytelse, men til å øve en god innflytelse på andre.

  Store anstrengelser blir gjort for å bekjempe drukkenskap, men mye av dette arbeidet er rettet mot feil punkt. Avholdssakens forkjempere bør være oppmerksom på de onder som stammer fra bruken av usunn mat og krydder, te og kaffe. Vi ønsker alle avholdsarbeiderne Guds velsignelse i sine anstrengelser, men vi vil også utfordre dem til å undersøke nærmere årsaken til det onde de bekjemper og å være sikker på at de selv er konsekvente når det gjelder avhold...

  Når det gjelder te, kaffe, tobakk og alkohol, så er det eneste trygge å ikke røre det, ikke smake det, ikke ha noe med det å gjøre. Te, kaffe og lignende drikker virker i samme retning som alkohol og tobakk, og for noen er det like vanskelig å bryte med denne vanen som det er for drankeren å slutte med rusdrikker. De som prøver å legge vekk slike stimulanser, merker til å begynne med et savn og vil ha vanskelig for å klare seg uten dem. Men dersom de er utholdende, vil de vinne over dette suget og slutte å føle savnet. Naturen kan nok kreve å bruke noe tid på å komme seg etter den mishandlingen den har vært utsatt for, men dersom den får sjansen, vil den komme til kreftene igjen og utføre sine oppgaver slik det var meningen.» (Helse og livsglede, av E. G. White, s. 254-255).

  Både narkotiske stoffer og alkohol har ødelegt mange hjem. De er en fiende for samfunnet og for ethvert menneske. Alkohol og narkotiske stoffer (også mange piller som legene foreskriver) sløver tankene. En blir likegyldig og ikke lenger så klar i tankene til å ta riktige beslutninger. Den delen av hjernen som vi bruker når vi skal velge og ta beslutninger, er kanskje mest utsatt. Når denne delen blir sløvet, kan mange merkelige valg og beslutninger bli tatt. Gud har skapt oss slik at vi kan ta våre egne valg i livet, men for å ta riktige valg, må også hjernen være klar, uten påvirkning av rusmidler og andre stimulanser.

  Rusmidler og andre stimulanser er heller ikke nødvendig for at vi skal leve, så hvis vi skal kutte ut noe for å få det bedre i tilværelsen, så må dette være blant det første vi kvitter oss med.

  Vismannen Salomo gir oss mange gode råd. Her er ett av dem: «Se ikke til vinen, hvor rød den er, hvor den perler i begeret, hvor lett den går ned! Til sist biter den som en slange og hogger som en hoggorm.» (Ord. 23. 31-32).

  Et godt råd: Kjenner du noen som har problemer med alkohol eller andre stimulanser, vær overbærende og hensynsfull, hjelp dem på rett vei med godhet og kjærlighet. «La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode.» (Rom. 12. 21).

  Å BRUKE VILJEN RETT

  Vi har lett for å tilegne oss vaner. Noen danner seg gode vaner, mens vi har lettest for å danne oss dårlige vaner. Gjentatte handlinger danner en vane. Til slutt blir det nesten robothandlinger. Vi gjør ting uten å tenke oss om. Skal vi endre våre vaner, vil det gå lettest hvis vi kjenner litt til hvordan hjernen virker. I hjernen vår har vi forskjellige sentre. Vi har høresenteret, luktesenteret, smaksenteret, talesenteret, synssenteret, følesenteret og vanesenteret. Men vi har også et senter som kan betegnes som «kommandosentralen», et overordnet senter som kan overstyre de andre sentrene. Det ligger i fremste delen av hjernen (frontallappen). Det er via dette senteret at vi resonerer, bedømmer og tar våre bevisste valg. Når vi blir klar over at vi har dette overordnede senteret, bør vi også bruke det bevisst. La oss ta et par eksempler på hvordan det kan gjøres:

  1. Hvis du er vant til å gå i kjøleskapet og snike til deg et ekstra kakestykke om kvelden, slik at du etterhvert får et vektproblem, så bør du gjøre noe med det. Neste gang du blir fristet til å ta et kakestykke, bør du bruke det overordnede senteret bevisst og si: «Jeg velger ikke å ta dette kakestykket». Da er det ikke lenger smaksansen og synssansen som styrer deg, men det er faktisk du som styrer dem - bevisst.

  2. Du røyker kanskje, og har fått hjertekrampe eller lungeproblemer. En helsearbeider har anbefalt at du bør slutte, men suget er så stort at du ikke klarer det. Du har blitt en slave under nikotinen. Ønsker du å bli fri? De fleste ønsker det, men får det ikke til. Men nå når du vet at du har dette overordnede senteret i hjernen, kan du si til deg selv: «Jeg velger ikke å røyke!» Da blir det ikke lenger nikotinen som styrer deg, men du som styrer nikotinen og smakssansen. Dette er selvfølgelig ingen lett prosess, og det vil kreve en bevisst kamp. I tillegg til bevisst å brukte din Gudgitte evne til å velge, vil det ofte være en fordel å bryte vaner som har tilknytning til nikotin-slaveriet. Eks.: Ikke sett deg der du pleier å røyke når suget kommer, gå heller et helt annet sted - gjerne utendørs.

  HJELP UTENFRA

  Vi er alle utstyrt med mulighetene til å ta bevisste valg i livet. Som helsearbeidere kommer vi ofte ut for tilfeller hvor pasientene ikke klarer å endre sine dårlige vaner. Da har vi henledet dem til en kraft utenom oss selv, til Gud i Himmelen, Skaperen. Enten vi tror det eller ikke, er vi alle avhengige av Ham for å kunne seire over dårlige vaner. Han kjenner oss og kan hjelpe oss. Jesus sier det slik: «Meg er gitt all makt i Himmel og på jord.» Og: «Jeg er Herren din lege» (Matt. 28. 18 og 2. Mos. 15. 26). Gud som har skapt oss og opprettholder vårt liv, Han kjenner oss best. Enhver av oss kan gå til Ham i bønn, fortelle om våre problemer og finne hjelp i rette tid.

  Du ser, vi har erfart at nøkkelen til framgang i å bryte gale vaner, ligger i at vi erkjenner at det finnes en Skaper. Når vi retter våre tanker opp mot Ham - i tro på at Han finnes og kan hjelpe oss - kan vi få all den kraften vi trenger for å bryte onde vaner.

  Vi har så lett for å tenke at «dette skal jeg klare selv». Men dette er en selvisk tanke. Vi må hele tiden ha det klart for oss at vi har Gud å takke for alt. Når vi retter vårt sinn og tanker til Gud i bønn, samarbeider vi med Gud. På den måten får vi en ekstra ressurs til å gjennomføre våre forsetter. Gud har laget oss slik at vi kan ta våre egne valg i livet, men gjennom spebarn og foreldre forbindelsen, vil Han lære oss at vi skal lære oss til å være like avhengig av Ham for å gjennomføre våre forsetter, som barnet er avhengig av foreldrene for å klare seg på beste måten. Når du gjør det slik, vil alt gå så mye bedre. Da ærer du Gud gjennom dine gode beslutninger. Gjennom dette samarbeidet med Gud vil du få kraft til å styre hva du vil se på, hva du vil spise, ALIGN="JUSTIFY">hvilken musikk du skal høre på osv; og du vil også styre følelsene så de ikke styrer deg. Med Guds hjelp vil du styre sansene og ta bevisste, gjennomtenkte valg.

  APPETITT OG KARAKTERSTYRKE

  De lovene som styrer vår fysiske velvære og straffen for å bryte disse lovene, er ved Guds forsyn blitt gjort så tydelige, at intelligente vesener kan forstå dem, og alle er under de mest høytidelige forpliktelser til å studere dette emnet og til å leve i harmoni med den naturlige lov. Sunnhetsprinsipper må propaganderes og offentligheten vekkes til å undersøke dem. Riktige fysiske vaner fremmer mental styrke. Intellektuel kraft, fysisk utholdenhet og livets lengde avhenger av uforanderlige lover. Naturens Gud vil ikke gripe inn for å bevare mennesket fra konsekvensene av å overtre naturens krav. Den som strever etter å nå høye mål, må være avholdende i alle ting. Klarheten i Daniels sinn og hans faste mål (Dan. 1.kap.) hans kraft til å tilegne seg kunnskap og til å motstå fristelser, var i stor grad et resultat av hans enkle kost i tilknytning til hans bønneliv. (Les Daniels bok, kapittel 1).

  Med Guds hjelp klarte Daniel å temme appetitten. Det gjorde ikke Eva og Adam i Edens hage. De ga etter for appetitten,ogå spiste den forbudte frukten, fordi den så så vakker ut. Kristus måtte seire der Adam og Eva falt, for å frelse oss. Det gjorde Jesus. Da Han møtte Satans fristelser i ørkenen - også fristelsen til å tilfredstille appetitten - begynte Han ikke å argumentere med Satan. Han svarte med Skriftens ord: «Det står skrevet». På den måten viste Han fasthet ovenfor den Onde. Han sto imot Satans fryktelige fristelser, og på menneskeslektens vegne seiret Han over appetitten for derved å vise, at mennesket også - med Guds hjelp - kan seire over appetitten.

  Vi trenger å lære, at tilfredstillelse av appetitten bare er et symptom på en svak karakter. Slik er den en hindringen for at vi kan gjøre framskritt i kristenlivet. Til tross for at vi gjerne ser på oss selv som «sunne» , spiser mange av oss noe vi ikke bør. Tilfredsstillelse av appetitten er den største årsaken til fysisk og åndelig svekkelse, og ligger i høy grad til grunn for utilstrekkelig styrke og en for tidlig død. La den som strever etter å ha et rent sinn huske, at i Kristus får vi kraft til å beherske appetitten.

  KUNNSKAP MÅ PRAKTISERES

  Vi trenger å vie mer oppmerksomhet til de lovene som Israel ble undervist i. Gud ga dem bestemte retningslinjer som gjaldt deres livsvaner. Han lot dem bli kjent med lover som angikk både deres fysiske og åndelige velvære, og dersom de adlød dem, forsikret Han dem om at «Herren skal holde all sykdom borte fra deg.» (5. Mos. 7.15).

  Gud har åpenbart for oss livets grunnprinsipper i sitt skrevne ord og i naturens store bok. Det er opp til oss å tilegne oss kunnskap om disse prinsippene og gjennom lydighet samarbeide med Ham i å gjenopprette sunnhet både i kropp og sjel.

  Vi mennesker må lære å forstå at de velsignelsene som kommer av å være lydig, blir våre bare om vi mottar Kristi nåde. Det er Hans nåde som gir menneskene kraft til å lyde Guds lover. Det er den samme nåde som gjør oss i stand til å bryte de lenkene onde vaner holder oss fanget med. Dette er den eneste kraften som kan føre oss inn på og lede oss videre på den rette vei.

  ÅRSAK OG VIRKNING

  All sykdom kommer i bunn og grunn av syndeproblemet. Det er Guds fiende, Satan, som er grunnårsaken til all sykdom og elendighet (Esek. 28. 13-17 og 1. Mos. 3. kapittel). Nå er det ikke slik at fordi vi har fått en sykdom så er det fordi vi har syndet. Nei, i dagens situasjon med forurensning både i luften, i vannet og i matvarer, er vi alle utsatt for lidelser. Men det er likevel slik at hvis vi handler imot Guds lover, dvs. naturlovene eller Guds ti bud, så vil det få sine følger. Derfor, hvis du vet det er galt å røyke, og likevel gjør det, så vil virkningen komme litt etter litt. Kroppen kan klare ganske mange belastninger, men hvis du samtidig røyker, drikker kaffe og Cola, spiser mye fett og sukker, utfører lite fysisk arbeid og legger på deg, da vil ganske sikkert sykdommene strømme på i forholdsvis ung alder. Når en lege får en pasient som lider av en sykdom han har fått på grunn av uriktige mat eller drikke eller andre dårlige vaner, men unnlater å gjøre pasienten oppmerksom på dette, så gjør legen en stor feil. De som forstår livets grunnprinsipper, burde arbeide ivrig for å bekjempe årsakene til sykdom.

  Nøkkel 7: HVILE

  Vi har allerede nevnt at fysisk aktivitet - helst ute i det fri - gir bedre søvn og hvile. Under den Franske Revolusjon brøt de sju-dagers-syklusen, og innførte en ti dagers uke. Det virket ikke bra. Det ble for hardt for menneskekroppen, så de måtte innføre sju-dagers-syklusen igjen.

  Den frie konkuransen har gjort sitt til at menneskene blir presset inn i et stresset tempo. Arbeidet skal gjøres mer effektivt, slik at lønnsomheten blir bedre. Derfor er det mer enn noen gang nødvendig med hvile. Den beste søvnen får vi i rolige, landlige omgivelser, med frisk luft. Ligg gjerne med vinduet mer eller mindre åpent, ettersom temperaturen tillater det. Prøv å kom tidlig i seng, slik at du får nok nattesøvn. Da kan du også stå tidlig opp om morgenen og få gjort mye.

  Det er også viktig å lære seg å slappe av. Når du lærer deg forskjellen på når du spenner deg og når du slapper av, vil du unngå restspenninger i kroppen. Lær å puste med magen. Du kan da ligge på ryggen med en pute under hodet og en eller to puter under knærne. Da slapper magemusklene av. Legg hendene mot magen. Da kan du kjenne at du puster riktig. Når du puster inn vil magen gå ut. Da får du mer luft inn i lungene, og du slapper bedre av. En slik liten avslapningsperiode kan du ta midt på dagen, for å lade opp litt innimellom, men du sovner også bedre når du puster rolig og dypt på denne måten.

  Skaperen har ikke bare gitt oss natten til å sove på, men Han har også avsatt en dag i uken til hvile. Hviledagen ble innstiftet helt fra Skapelsen av. Det står slik: «Så ble himmelen og jorden med hele sin hær fullendt. Og Gud fullendte på den sjuende dagen det verk som Han hadde gjort, og Han hvilte på den sjuende dagen fra all den gjerningen som han hadde gjort. Og Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den; for på den hvilte Han fra all sin gjerning, den som Gud gjorde da Han skapte.» (1. Mos. 2. 1-3).

  I et av Guds ti bud, det fjerde, blir det presisert litt mer hvorfor vi bør hvile og hvem som bør hvile. Det står slik: «Husk på ALIGN="JUSTIFY">hviledagen så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din budskap eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter. For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.» (2. Mos. 20. 8-11).

  Her får vi vite at Gud har satt alt i system. Han har avsatt den sjuende dagen, sabbaten, til hviledag, og ikke Bibelens første dag, søndag, som de fleste holder i dag. Gud har spesielle velsignelser til oss, ved at vi tilber Ham på den dagen som Han har avsatt til hellig bruk. Det står jo at Han har helliget og velsignet den dagen. Det vil si at Han har satt den dagen til side til hellig bruk. Den enkelte skal sørge for at dette blir respektert «innenfor dine porter».

  Gud har sett at vi trenger både fysisk hvile og åndelig fornyelse, og det kan vi få ved å bruke hviledagen slik Han har bestemt. Derfor er det riktig å ta tid til å søke Gud i bønn og studere Hans ord. Da blir vi mer kjent med Skaperen og Hans vilje med oss.

  Hviledagen bør også brukes til å beskue skaperverket. Selv om denne jorden er i ferd med å ødelegges på mange måter, er det fortsatt så mye fint å legge merke til. Fuglene, fiskene, alle slags små og store dyr på marken, trærne, blomstene, vannet, fossen, fjellet.. alt er med til å glede menneskene. Når vi tar tid til å beskue dette, løftes sinnet opp til Skaperen. Skaperverket er bare helt fantastisk. Å beskue skaperverket er hvile for sinn og kropp.

  Selv om Gud har satt hviledagen til side til hvile, så kan vi selvfølgelig komme til Ham å få hvile - alltid. «Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile», sier Jesus (Matt. 11. 28). Når vi i ydmykhet vender oss til ham, vil han hjelpe oss å bære byrdene, slik at de ikke blir for tunge for oss. Vi trenger alle en slik medhjelper og tjener og frelser.

  HVORDAN FÅ RO I SINNET

  I dag er det også mange mennesker som er nedtynget av skyldfølelse. De har ikke lært å bli kvitt syndebyrden, og har stadig uro i sitt sinn, som i neste omgang slår ut i sykdom. Da er resepten denne: Gå til Gud i bønn. Legg syndebyrden fram for Ham. Kun Han kan hjelpe deg til å få ro og fred i sinnet. I Bibelen står det:

  1. «I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.» (1. Joh. 4. 10)

  2. «Dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» (1. Joh. 1. 9).

  Hvis vi følger denne resepten, hvor mye synd er det da igjen i våre liv? Ingen. Når dette er gjort, må vi be om kraft til å leve etter de retningslinjene som Gud har gitt oss i sitt ord, Bibelen (Fil. 2. 5-13). Slik vil vi finne hvile. Vi vil få fred i vårt sinn - Guds fred! Da kan vi hvile i Kristus, og få åndelig styrke til å fortsette livsferden.

  «Når vi tar imot det rene evangeliet med all den kraften som ligger i det, så er det medisin for de lidelser som har sin årsak i synd. Rettferdighetens sol går opp «med legedom under sine vinger.» (Mal. 4.2). Alt hva denne verden har å tilby, kan ikke lege et knust hjerte, gi fred til et urolig sinn, fjerne bekymring eller holde sykdom unna. Berømmelse, intelligens, talenter - det er alt sammen uten virkning når det er snakk om å glede et sorgfullt hjerte eller å samle sammen restene fra et forspilt liv. Menneskenes eneste håp ligger i å leve et liv med Gud i sjelen.» (Helse og livsglede, s. 78-80).

  SKAPEREN OG OPPRETTHOLDEREN

  Gud i himmelen er Skaperen. Vi er skapningene. Det er Ham som er kilden til liv, lys og lykke for universet. Derfor er det Skaperen vi skal takke for livet. «For i Ham ble alle ting skapt, de som er i himlene, og de som er på jorden, både synlige og usynlige, enten det er troner eller herredømmer, myndigheter eller makter. Alle ting ble skapt ved Ham og for Ham. Og Han er før alle ting, og i Ham består alle ting» (Kol. 1. 16-17). Tenk, at alle ting består ved Ham! Det er ingen selvfølge at vi lever og er til. Alle deler av den menneskelige organismen har blitt satt i virksomhet ved Ham; hjertet, pulsen, årene, tungen, hendene, føttene, sansene og åndsevnene. At pulsen slår, og det ene ånderett følger etter det andre, skyldes ikke at når organismen en gang er satt i gang, så fortsetter den sitt verk. Det er i Gud vi lever og rører oss og er til (Ap. gj. 17. 28). Hjertet som banker, pulsen som slår, enhver nerve og muskel i den levende organismen holdes i orden og virksomhet ved den alltid nærværende Guds makt. Det er Ham som har satt opp retningslinjene for hvordan menneskene kan være lykkelige og ha det bra på alle måter.

  Gjennom naturens egne midler virker Gud hver dag, hver time, hvert øyeblikk for å holde oss i live, for å oppbygge og helbrede oss. Når en eller annen legemsdel lider skade, starter straks en helbredelsesprosess; naturens hjelpemidler settes i virksomhet for å gjenvinne sunnhet. Men den kraft som virker gjennom disse midlene, er Guds kraft. All livgivende kraft kommer fra ham. Når noen kommer seg etter en sykdom, så er det Gud som helbreder. Derfor har vi Ham å takke for alt!

  Nøkkel 8: TILLIT TIL GUD

  Som vi har nevnt tidligere i dette heftet, er det ikke bare om å gjøre å ha en frisk kropp. For at hele mennesket skal få det bra, må vi også ha fred i sinnet (den åndelige dimensjonen). For å oppnå det må vi bli kjent med Skaperen og Frelseren.

  Det er nå en gang slik med oss mennesker at vi er født inn i en syndig verden. Vi har alle «syndet og mistet Guds ære» (Rom. 3. 23) og «syndens lønn er døden» (Rom. 6 .23). Det var derfor Jesus Kristus kom hit til jorden for å frelse oss. Bibelen sier det slik: «La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. Han som, da Han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av seg selv ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, i det Han kom i menneskers lignelse. Og da Han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret Han seg selv, så Han ble lydig inntil døden, ja korsets død.» (Fil. 2. 5-8). Jesus var altså Gud, men Han kom hit som et menneske, for å bevise at mennesket i nær kontakt med Gud kan vinne seier over enhver fristelse som møter oss. Det gjorde Jesus. Til slutt ga Han sitt liv på korset for din og min skyld. Derfor kan Han helt og fullt frelse alle de som tar imot Ham i tro. At Jesus ydmyket seg slik, får vi bekreftet flere steder. I Johannes evangeliet står det slik i de tre første versene i det første kapitlet, samt det 14. verset: «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved Ham, og uten Ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til... Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss..» Ordet ble kjød, leste vi. Det var Jesus Kristus, Skaperen, som fornedret seg selv og kom hit som et menneske for å frelse oss. Johannes beskriver dette slik: «For så høyt har Gud elsket verden at Han ga Sin Sønn Den Enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» (Joh. 3. 16). Det er Skaperen vi må tro på for å få evig liv. Og Jesus sier: «Ingen kommer til Faderen, uten gjennom meg.» (Joh. 14.6). Enhver blir ikke salig i sin tro, slik noen sier. Vi må alle ta imot frelsen i Jesus Kristus i tro, for å bli frelst, enten vi er nordmenn, amerikanere, israelitter eller muslimer. «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke træl eller fri, her er ikke mann eller kvinne; for dere er alle En i Kristus Jesus. Men hører dere Kristus til, da er dere jo Abrahams ætt, arvinger etter løftet» (Gal. 3.28-29).

  Forutsetningen for å oppnå det evige livet er altså at vi tar imot Jesus Kristus som frelser, i tro. Vi må erkjenne vår synd, legge den fram for Jesu føtter, og ta imot Jesu tilgivelse. Han vil da ta vår synd på seg. Vi blir ikledd Hans rettferdighet, av nåde, ved tro. Om du ikke har tatt dette skrittet fullt ut, så er følgende ord netopp til deg i dag: «Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet» (1. Joh. 1. 9). Ta imot dette tilbudet i tro. Da er du på frelsens vei.

  EKTE FRIHET - INDRE SUNNHET

  Det er Skaperen som har satt retningslinjene for hvordan vi kan få det best i livet, både fysisk og åndelig. Det er Skaperen som gir oss tilbud om syndenes forlatelse og evig liv. Det er Skaperen vi bør tilbe og tjene. Det er Han som har skapt oss. Han kjenner oss så godt. Ingenting i oss er skjult for Ham. Selv våre tanker og den minste synd som måtte plage oss i vårt liv kjenner Han til. Han ser oss når vi er i den ytterste nød, Han hører oss når vi kaller på Ham i oppriktighet. Han kan hjelpe oss, Han kan frelse oss. Hvis det er noen vi burde vise tillit, så er det Ham. Så vis det da! Ta imot Hans tilbud om frelse og omsorg, og få fred i din sjel. For «der hvor Herrens Ånd er, der er frihet!» (2. Kor. 3.17). Måtte du også erfare denne freden i ditt indre, som den enkelte får når han/hun tar imot frelsens gave, en fred som overgår all forstand. Guds fred, en fred som ikke verden kan gi. «Derfor, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt» (2. Kor. 5. 17). Måtte denne erfaringen bli din og min erfaring, og at vi kan klynge oss til Frelseren så lenge vi lever. Hvis vi - ved Guds nåde og hjelp - er tro til det siste, vil vi til slutt bli frelst inn i Guds rike. Det burde være målet for ethvert menneske. Måtte du og jeg møtes der, når Jesus nå snart kommer for å hente sine.

  Vennlig hilsen Bente og Abel Struksnæs


  [Tilbake til hovedsiden]


  Denne siden tilhører Abel Struksnes. For mer informasjon, skriv til Kristen Informasjonstjeneste, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller send meg en e-mail: abels@online.no