[Klikk her for å gå tilbake til hovedsiden!]

Pope Benedict

EU vil beskytte søndagen som ukens hviledag - ved lov

Medlemmer av Europa Parlamentet har innlevert skriftlig deklarasjon.

Flere medlemmer av Europa Parlamentet (MEP) har laget et lovforslag som går ut på at de vil ha en arbeidsfri søndag i alle EU-medlemslandene.  Disse parlamentsmedlemmene vil at denne loven skal bli en pilar i den Europeisk Sosiale modellen og som en del av den Europeiske kulturarven. De sier videre at dette lovforslaget vil fastsette en viktig forpliktelse om et ”sosialt Europa”. Lovforslaget er fremmet av 5 parlamentsmedlemmer fra de politiske gruppene EPP, PSE, ALDE og UEN – den 2. Februar 2009. De forsøker nå å få en tverrpolitisk støtte for dette lovforslaget innen den 7. mai 2009.

Sekretariatet i COMECE (COMECE er en kommisjon av katolske biskoper i EU, og de har sitt permanente sekretariat i Brussel), Den Protestantiske Kirke i Tyskland (EKD) og den Engelske Kirke ønsker initiativet til disse fem medlemmene av Europa Parlamentet velkommen.

Her kommer noen av tankene bak lovforslaget:

De sier: Den økonomiske og finansielle krisen har gjort oss mer oppmerksom på det faktum at ikke alle aspekter i livet kan være et emne for markedskreftene. Uhemmet forbruk er verken en modell for en bærekraftig økonomi, ei heller et sundt konsept for menneskelig utvikling. Menn og kvinner, som arbeider på søndagen, får en ulempe i deres sosiale forhold: Familieliv, personlig utvikling og helsen blir beviselig påvirket.
En del av den europeiske arven har lange tradisjoner og rike verdier. I denne forbindelse er en arbeidsfri søndag en viktig faktor for å få til et balansert arbeids- og familieliv. Den er av fundamental betydning i familieforhold, men også for det sosialte og kulturelle livet at den trygger/beskytter en av de få gjenværende timene/tidene som barn og foreldre kan være sammen. I følge EU-lover, er søndagen den ukentlige hviledagen for barn og unge (1). Det er grunnen til at respekten for søndags hvile har potensiale til å bli en pilar for den Europeisk sosiale modellen.
I de siste årene har beskyttelsen av søndagen blitt tæret bort i mange medlemsland. Hensikten har vært at produksjonen og forbruket skulle øke. Arbeidere har opplevd en adskillelse/fragmentering av deres privatliv, mens små og mellomstore bedrifter, som ikke har råd til å ha forretningene åpne ”hele tiden” har mistet grunnlaget i markedet. I følge denne deklarasjon som nå introduseres i Parlamentet, oppfordres medlemslandene og EU-institusjonene til å ”beskytte søndagen som den ukentlige hviledagen, i denne forestående nasjonale og EU-arbeidstids lovgivningen, for å forsterke beskyttelsen av arbeidernes helse og forsone arbeid og familieliv.”
For at dette kan bli godtatt som EU-lov, er det nå nødvendig at dette skriftlige lovforslaget blir undertegnet av et flertall (394) hos medlemmene i Europa Parlamentet før den 7. mai 2009.
Den essensielle teksten ser slik ut:
”Det Europeiske Parlamentet henstiller til medlemsstatene og EU institusjonene til å beskytte søndagen som en ukentlig hviledag, og å lage fremtidige nasjonale og EU-lover for å beskytte arbeidernes helse og rettferdiggjørelse av arbeid og familieliv.”

Kommentar: Lovforslaget sier altså at EU vil ”BESKYTTE SØNDAGEN SOM EN UKENTLIG HVILEDAG”. Her er det staten som lager religiøse lover. Staten burde ikke ha lov til å bestemme hvilken dag vi skal ha som hviledag. For alle de som har den Bibelske hviledagen, sabbaten, som hviledag, så blir dette lovforslaget en tvangstrøye. For de som har søndagen som hviledag, så forstår vi forslaget, for i dag arbeides det nesten like mye på søndagen som på alle andre dager. Men skal en først innskjerpe hviledagen, så bør en følge Bibelens hviledag. Søndag er Bibelens 1. dag i uken og sabbaten, lørdag, er Bibelens 7. dag i uken (2. Mosebok, kapittel 2, versene 1-3 og Lukas evangelium, kapittel 24, versene 1-6).

Legg merke til at denne loven oppfordrer EU til å lage flere søndagslover. De sier at de vil gjøre det for å beskytte arbeidernes helse og familieliv. De framsetter denne søndagsloven som en sosial lov. På den måten forsøker de å skjule at dette har med religion å gjøre.

Så det kommer flere søndagslover i EU. Mer detaljert og styrende. Disse signalene vil spre seg til andre land, ja, til hele verden. Derfor, dette lovforslaget og andre som snart kommer i kjølvannet av denne første søndagsloven, tilsier at en ikke kan følge sin egen samvittighet, men blir presset til å følge statens direktiv.

Vi legger også merke til at det i lovforslaget står at EU vil beskytte søndagen som hviledag. Hvordan beskytter EU sin lov? Jo, de straffer den som bryter loven. Straffen vil komme som en følge av at en bryter denne søndagsloven. Dette minner sterkt om hvordan den Katolske Kirke behandlet annerledes troende i Middelalderen, og om det som Bibelen sier vil komme i endens siste tid. Bibelen sier nemlig at den som ikke vil tilbe dyret og ta dets merke, ikke vil få lov til å kjøpe og selge, og det vil til slutt bli utstedt ordre om å drepe dem. (Åpenbaringsboken, kapittel 13, versene 15.16). Fordi en ikke vil være lojal mot sosiale/religiøse menneskeproduserte lover, vil en bli straffet. Straffen  er at en ikke får lov til å kjøpe og selge. Dette kan snart kontrolleres gjennom ID-kortene som snart kommer over hele verden.

Når myndighetene begynner å håndheve og straffe de som ikke holder søndagen som hviledag, da er dette med dyrets merke et faktum. Også i USA arbeider de med å innføre søndagen som en nasjonal hviledag. Bl.a. har den største religiøse bevegelsen i USA, the Christian Coalition, i sin arbeidsplan denne målsettingen som punkt nummer syv, av ti punkter.. Bibelen profeterer at det er USA i samarbeid med Vatikanet som vil innføre dyrets merke, og så vil de andre landene følge etter (Åpenbaringen, kapittel 13, versene 11-16).

I denne forbindelse er det også interessant å legge merke til at pave Benedict XVI sier at vi kan ikke leve uten søndagen”. Han sier også at det er en plikt for oss å holde søndagen hellig, og at EU må holde søndagen som hviledag, og at dette bør bli en lov for alle folk i EU. (Fra Italias mest populære avis Corriere Della Sera, 29. mai, 2008 og fra www.theTrumpet.com). På denne måten gir paven signaler til alle folk i Europa og ellers i verden om at han ikke respekterer at hver person på denne kloden har en fri vilje til å tilbe Gud etter hans eller hennes egen samvittighet. Hver mann og kvinne har en fri vilje og rett til å følge sin egen samvittighet i religiøse saker.

Hvis EU nå vedtar dette lovforslaget at søndagen skal bli en almen hviledag for alle, så vil de presse fram en livsstils-forandring på befolkningen i EU, enten de liker det eller ikke. Det vil da bli et Europa som presser fram en stats-religion – Katolisisme, som støttes av frafalne protestanter. Da vil vi oppleve en mektig, Vatikan-Europeisk alliert supermakt. Å tvinge fram en søndags-hviledag ved lov og tvang vil være det samme som å innføre katolikkenes autoritetsmerke, søndagen, som hviledag. Kirken får da hjelp fra staten til å innføre lojalitet og tilbedelse av en menneskeinnstiftet katolsk-og frafallen protestantisk søndagshviledag.
Dersom dette lovforslaget blir vedtatt, blir dette lov for alle EU-landene og alle EU-borgerne. Da vil den religiøse friheten være i fare!

Med vennlig hilsen Abel og Bente Struksnæs


[Tilbake til hovedsiden]


Denne siden tilhører Abel Struksnes. For mer informasjon, skriv til Kristen Informasjonstjeneste, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller send meg en e-mail: abels@online.no